Dato: 23. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 23 Sept 1874

Kjre Fru Melchior! Igaar modtog jeg Brev fra Fru Lund i Paris, jeg sender Dem hendes Skrivelse og De vil see at hun og hendes Mand nu allerede ere paa Veien over Turin til Florenz og at hun ikke nsker sin Regnkappe sendt. - Siden jeg tog ind til Byen har Veiret jo vret glimrende, igaar var det aldeles Sommer, gid at de smukke Dage havde vret lagt ind under mit kjre Ophold paa "Rolighed". Jeg har imidlertid bevget mig en Deel. Iforgaars gik jeg til Fru Koch, igaar besgte jeg tilfods Fru rsted, men jeg fler mig usigelig trt derved. Endnu engang Tak for al Deres magelse Godhed med mig den lange Tid De iaar forundte mig et Hjem! hils kjrligt Deres Mand og hver af Brnene isr.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad