Dato: 1. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Demouceaux
Sprog: dansk.

[anden kladde, se:Brev ]

Kbenhavn, Oktober 1874.

Kre, meget rede Hr. Demonceaux!

Allerede i Foraaret var jeg i Bedring, efter at have vret syg i nsten hele to Aar og reiste da ud paa Landet, hvor jeg, efter Lgens Raad, har tilbragt hele Sommeren i al Stilhed og Ro, selv opgivet nsten al Brevskrivning. Det har bekommet mig godt og frst i disse Dage er jeg vendt tilbage til Kjbenhavn. Her har jeg modtaget Deres venlige Sendelse, to Eksemplarer af Eventyrene, tillige med Deres hjertelige Skrivelse. Jeg tnkte just paa snarest at sende / Dem min Tak, da jeg igaar modtog en ny Skrivelse fra Dem, De tror og maa tilvisse tro, at Brev og Bger ikke ere naaede til mig. Nu da jeg igen er i Hjemmet, iler jeg derfor med at takke Dem for al den Deltagelse, De har vist mine Smaaarbeider. Jeg kan kun beklage at disse ikke ere komne ud allerede for flere Aar siden, da De tnkte der paa. - I min lange Sygdomstid og selv i hele denne Sommer, har jeg Intet skrevet, nu er jeg vel ikke syg lnger, men jeg er blev en gammel Mand og lider meget af Gigt. Vil De bringe Deres Frue min hjertelige rbdeige Hilsen og selv / modtage den med min gentagne inderlige Tak for Deres smukke franske Gjengivelse af disse enkelte Eventyr og Historier.

Deres hengivne, rbdige

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 501-03)