Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. oktober 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bregentved d: 11te Oktober 1874.

Kjre hr. Conferentsraad! -

Srdeles mange Tak, kjre Hr.Conferentsraad for Deres Brev: Det glder mig meget, at De dog har det ret godt; Vejret er jo nu ogsaa dejligt, saa De kan komme daglig ud i Luften. Jeg hrte forleden Dag inde fra Byen, at De gaaer paa Gaden saa let og rask, at man ikke skulde falde paa, at De saa lnge har vret syg. -

Jeg lste igaar i Dagbladet med meget stor Fornjelse Deres Brev[Brev] til Amerika. - Det var et udmrket smukt skrevet Brev, som absolut maatte gjre et srdeles godt Indtryk, som jeg da ogsaa saa, det har gjort i Amerika. - Jeg kan saa godt forstaa, at det maa vre Dem ubehageligt saaledes at modtage Penge fra Enkelte, men paa den anden Side, kan det jo dog ikke Andet end glde Dem, da det viser, hvormeget Kjrlighed, De har vundet hinsides det store Atlanterhav.

Greven og Grevinden have i de sidste Dage opholdt sig i Kjbenhavn. De har maaske seet dem eller hrt fra dem?. De unge Grever vendte i Tirsdags hjem fra deres Rejse. - Imorgen Aften vente vi dem Alle herud, da her skal vre stor Klapjagt fra Onsdag til Lrdag. - Men Greven skal vist snart, igjen ind til Rigsdagen. - Gud veed hvilke Komedier det hje Folkething iaar vil opfre? -

I Sndags Morges rejste jeg herfra til Odense, da det i Mandags var Webers Forldres Slvbryllup. - Jeg bragte Weber Deres Hilsen i mit Brev, og han bad mig igjen hilse Dem meget. - Jeg havde det rigtig rart; det var en smuk Fest. Men mit Ophold var kun kort; - allerede Tirsdag Middag var jeg her tilbage.

Iaften aabnes altsaa det nye Theater med en Prveforstilling. Troer de ikke, at De kan komme derhen til den frste egentlige Forestilling, hvortil De naturligvis bliver indbudt?

De skulde da i hvert Tilflde derhen at hre "Liden Kirsten" paa den nye Scene.

Herude paa Bregentved er intet Nyt. - Skovene ere endnu smukke, men de begynde dog i de sidste Dage at falme betydeligt og faa en Mngde gule og brune Blade, hvad de hidtil ikke have haft. -

- Jeg havcle tnkt snart at komme til Byen, men nu bliver det neppe forelbig, da jeg har gjort den Tur til Odense. -

Hemming, Christian og Erik hilse Conferentsraaden mange Gange. Jeg beder Dem hilse Frkk. Ballin og Fru Koppel. - Til Slutning modtage De selv de hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne

Erik Oksen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen