Dato: 2. april 1875
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2.den April 1875.

Kjre Andersen, hitrede Ven!

Idet jeg forbeholder mig, om nogle Dage personlig at bringe Dig min hjertelige Lyknskning til al den Glde og Hder som Din Fdselsdag654 vil skjnke ikke blot Dig, men Dine Venner, Dit Fdreland og Dine Beundrere over hele Verden, sender jeg disse Linier med Bilsen og Tak, fra mig og min hele Familiekreds hvor Du i mange Aar har vret en trofast Ven og velkommen Gjst og hvor Dine Digtninge i alle forskjellige Retninger ere blevne fulgte med den varme Paaskjnnelse som Din hie poetiske Inspiration fortjener, fordi den paa eengang opfylder Hjertet, vkker Phantasien og sysselstter Tanken. Tusinde gode og oprigtige nsker for Din Sundhed. Alt Andet har jo Vorherre srget for. Hans Velsignelse flger Dig!

Din hengivne gamle Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter