Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. juli 1875
Fra: H.C. Andersen, Dorothea Melchior   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Rolighed d 25de Juli 1875

Kjre Ven!

Tak for Dit Brev, som jeg modtog i dette ieblik! Aldrig nogensinde har jeg fornummet en saadan Korthed i Tiden, som nu, og dog er jeg i en Besvr med at sige det Utnkelige ikke at turde tage afsted; men jeg har ikke Tanke om nogen Slags Hindring. Jeg beder Dig at komme. Jeg skal melde Dig Minuttet. Vi sees. Guds Villie skee!

Din trofaste takskyldige Ven H.C. Andersen.

[Tilfjelse af Dorothea Melchior:]

Kjre Herr Collin!

Jeg vil gierne tilfie et Par Ord for at sige Dem, at Andersens Tilstand ikke paa nogen Maade er bedre. Baade Lgerne og jeg selv finder at Krfterne med hver Dag tage af; men en stor Velsignelse er det at han selv fler sig baade rask og lyksalig. Han siger: naar jeg undtager min Slimhoste, min Trthed og de tykke Fdder, saa var jeg ganske rask. Han sagde igaar: "Der er to Ting, jeg er opfyldt af, det er H C Andersens og Fru Melchiors Taalmodighed." Jeg svarede ham, at den, Vor Herre sender saa tunge Prvelser sender han tillige Kraft og Taalmodighed til at bre dem. Han gjentog hvad han tidligere har sagt: Gid jeg maatte naa den Lykke at de medens jeg har det saa velsignet godt! Af Linierne til Dem fremgaaer det, at det er gaaet op for ham at han maaskee ikke kan reise, men han fortryder strax sin Udtalelse og beder Dem komme. Men det er en plat Umulighed, og denne Reise er jeg sikker paa han ikke kommer paa. Jeg har fstet en Tjener til August. Med venlig Hilsen og med nsket at De befinder Dem vel er jeg Venskabeligst

Deres forbundne Dorothea

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Dorothea Melchiors hndskrift:] Rolighed d 25de Juli 1875

Kjre Ven!

Tak for Dit Brev, som jeg modtog i dette ieblik! Aldrig nogensinde har jeg fornummet en saadan Korthed i Tiden, som nu, og dog er jeg i en Besvr med at sige det Utnkelige ikke at turde tage afsted; men jeg har ikke Tanke om nogen Slags Hindring. Jeg beder Dig at komme. Jeg skal melde Dig Minuttet. Vi sees. Guds Villie skee!

Din trofaste takskyldige Ven

[HCAs hndskrift:] H.C. Andersen. /

[Tilfjelse af Dorothea Melchior:]

Kjre Herr Collin!

Jeg vil gierne tilfie et Par Ord for at sige Dem, at Andersens Tilstand ikke paa nogen Maade er bedre. Baade Lgerne og jeg selv finder at Krfterne med hver Dag tage af; men en stor Velsignelse er det at han selv fler sig baade rask og lyksalig. Han siger: naar jeg undtager min Slimhoste, min Trthed og de tykke Fdder, saa var jeg ganske rask. Han sagde igaar: "Der er to Ting, jeg er opfyldt af, det er H C Andersens og Fru Melchiors Taalmodighed." Jeg svarede ham, at den, / Vor Herre sender saa tunge Prvelser sender han tillige Kraft og Taalmodighed til at bre dem. Han gjentog hvad han tidligere har sagt: Gid jeg maatte naa den Lykke at de medens jeg har det saa velsignet godt! Af Linierne til Dem fremgaaer det, at det er gaaet op for ham at han maaskee ikke kan reise, men han fortryder strax sin Udtalelse og beder Dem komme. Men det er en plat Umulighed, og denne Reise er jeg sikker paa han ikke kommer paa. Jeg har fstet en Tjener til August. Med venlig Hilsen og med nsket at De befinder Dem vel er jeg Venskabeligst

Deres forbundne Dorothea

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 183-85)