Dato: 21. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 21 Juni 1870

Kjre Fru Johanna Melchior! Af et Brev jeg iaftes modtog fra Deres Moder seer jeg at De er [i] Schwalbach, altsaa kun nogle Timer fra Ems, og jeg kan da vide, at De jvnlig mdes med Forldre og Sstre. De vil derfor af Deres Moder modtage denne lille Brev-Hilsen fra mig, det er altid bedst at have Sort paa Hvidt for at man er i Vennernes Tanke. Forleden skrev jeg til Deres Onkel Hr Moses Melchior for ved ham at erfare om De var afreist, det jeg antog maatte vre Tilfldet. Lnge hrte jeg ikke fra Deres Fru Moder, der laae ligesom et heelt Taageslr mellem mig og den melchiorske Familie. Jeg har i en fjorten Dage ikke vret vel, jeg har lidt af "Zona", men nu blegner den hen og Smerterne ere borte. Meget lnges jeg efter Deres Forldre og om ikke lnge, vil Gud, samles vi, da kommer ogsaa De og Deres Mand tilbage, og der vil blive fornieligt paa det nye "Rolighed", gid det omslutte ligesaa megen Lykke, som der var paa det gamle. - Nyt har jeg ikke at meddele Dem, De faaer det vel ogsaa postfuldt fra Slgtninger og Veninder i Kjbenhavn. Jeg lever stille paa Basns, og fltter i nste Uge til Holsteinborg og derfra een af de allerfrste Dage til Kjbenhavn. Efter Opholdet paa "Rolighed" besger jeg Frijsenborg og saa kunne vi igjen tage fat paa Vinteren, see de hvide Bier svrme, pynte Juletr og igjen glde os til Foraaret som kommer for igjen at flyve hen. - Seer De i Schwalbach Venner af min Musa saa bring ogsaa disse en Hilsen fra Deres hjerteligt hengivne, rbdige

H. C. Andersen Til Fru Johanna Melchior i Schwalbach.

Tekst fra: Niels Oxenvad