Dato: 14. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Harriet Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 14 Mai 1871

Kjre Frken Harriet. Senest da jeg skrev til Deres Sster Frken Anna, sagde jeg, mit nste Brev er til Frken Harriet; der er allerede gaaet lang Tid siden, men De faaer saa jvnligt Breve fra mange Venner og Veninder, og stadigt fra Deres Moder og Fader, De hrer fra Hjemmet om Stemninger og Tilstande, saa der ikke kan vre tale om at De savner en Skrivelse fra mig, men for min egen Skyld, for min egen Glde, skriver jeg og haaber at dette Brev endnu kan naae Dem fr De, rimeligviis, reiser fra Vestindien. Jeg veed slet intet om Deres Reiseplan, om De bliver endnu lngereTid hvor De er, eller om De sger til Madera, helst saae jeg at De kom hjem til os, om ikke til Slvbryllupet saa dog i vor varme Sommertid, men det vil jo aldeles beroe paa hvad der er meest tjenligt for den kjre Anna! hils hende kjrligt og hjerteligt. Tak hende for det Brev hun gldede mig med, ligesom jeg takker Dem og Fru Hanschel for de venlige Ord De hver fiede til. Jeg har vret lidt klynkende i denne Vinter, Kulden var umaadelig strng, min Bopl forfrdelig kold, jeg paadrog mig Rheumatisme og en slem Hoste; nu kom hertil den mrke [overstreget: tunge] Tid vi gjennemlevede, de tunge blodige Krigsbegivenheder. Hvor jeg har lngtes efter Foraaret, endeligt begynder det at aande og i Dag otte Dage, forrige Sndag, tog jeg med Banetoget til Korser hvor jeg blev afhentet til det smukke Herresde Espe, som tilhrer Enkegrevinde Moltke. Veiret var deiligt og vedbliver at vre det, paa nogen kold Blst nr, men flere Bgetrer i Skoven ere udsprungne, og hele Skovbunden frisk og deilig, der er en Duft, en Farvepragt af Violer, Anemoner, Skovmrker, Gjgeurter og gule Smrblomster, saa det er en Lyst. I Torsdags kom jeg her til Basns hos Fru Scavenius, fdt Komtesse Moltke, hos hvem, jeg i dette smukke hyggelige Hjem altid fler mig saa vel. Fra mine to store Stuer har jeg en viid Udsigt over Haven og stersen. I mit Eventyr: "Lgtemndene ere i Byen" har jeg omtalt Stedet. Her bliver jeg til de frste Dage af Juni for da at flyve ud til Deres Forldre og tilbringe en Tid paa "Rolighed". O hvor deiligt, om vi da mdtes, og Alle i Sundhed og Glde! jeg hrte af eet Brev fra Dem at De efter at have seet Hr Hggs Portrt fandt at han maatte ligne Hr Trier fra Altona, men jeg maa oplyse Dem om at de to ere aldeles forskjellige i Udseende, jeg kan ikke finde Spor af Lighed, om denne findes i aandelig Henseende veed jeg ikke, Hr Trier, som jeg synes meget godt om, kjender jeg saare lidt; Hr Hgg mere! han er aaben og en rigtig genial Barnenatur med Mandens Tanke i al Musik, ham har jeg i Vinter seet dagligt og kjender saaledes bedst. Jeg vilde nok nske at De og Deres Sster kom til at kjende ham, hre ham spille, see ham "fundere" og derpaa skabe! jeg haaber og troer, at han har, hvad man kalder en Fremtid for sig og at han skal indskrive sit Navn mellem de Dygtiges i Nord. Gud bevare ham i Sundhed og

blivende Ungdom! Men der tog Hr Hgg hele det sidste Blad! nu er her kun Plads til et hjerteligt Haandtryk for Dem, Frken Anna og Fru Hnschel fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad