Dato: 21. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Mandag 21 Juli 1862.

Kjre Ven!

Med Middagstoget Klokken 12, den 23de Juli (Onsdag) reiser jeg til Korser, kan Du til den Tid vre frdig, da vil det glde mig, saa reise vi sammen og overnatte i Korser, kan Du ikke, da venter jeg Dig sikkert i Korser med Morgentoget Torsdag den 24de Juli og vi gaae til Flensborg hvor vi indtrffe om Aftenen. Jeg har i Dag selv vret hos Overpresidenten Kammerherre Lttichau for at sikkre os Pladser ved Monumentets Indvielse, jeg har ogsaa erholdt en Honoratiores Billet for Dig, saa vi heller ikke der skilles, og dersom alle Vrelser ere optagne, som Kammerherren meente, tillod han mig at skrive til Fru Rasch at han kom ikke og at hans Vrelse kunde / overlades os; en Seng til er vel at opdrive; saaledes er Alt paa det bedste ordnet. Siig mig har Du Penge? Skal jeg imorgen levere Dig for Ex 50 Rdlr, din Fader bad mig forsyne Dig, og jeg finder det behageligst for os begge at Du faaer det i strre Summer. Du skal have maanedlig, 16 Rdlr 4 #, sagde han, men tilfiede, at Du kunde faae saa Meget som Du vilde. Jeg har aldeles frie Hnder for Dig og din Fader gik ieblikkelig ind paa min Bemrkning at 16 a 17 Rdlr var ikke stort. Vr nu aldeles ugeneert, og betragt mig endelig ogsaa i Penge-Sager, som din ldre Broder - din trofaste H.C.A.

E.S

Gaaer Du forbi Hotellet imorgen mellem 8 og 9 da kom ind til mig, / ellers kommer jeg til Dig sen[ere] /

21/7 62

Til Hr J. Collin.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 38-41)