Dato: 20. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Hanover den 20 April 1873.

Kjære Ven!

Du læser nok det lille Brev jeg har skrevet herfra til din Moder [Brev og seer altsaa Stemninger og Tilstande paa Reisen. Maven er lidt for løs og jeg føler mig tidt særdeles mat, dog i de sidste tre Nætter har Søvnen været meget god, fortæl det til den kjære Theodor, hils ham og ligesaa min Ven E. Hornemann. Det undrer mig at Watt ikke har talt til din Fader og da han, som jeg forstod lovede at besøge mig endnu engang før Afreisen og han ikke viiste sig mellem Vennerne / ude paa Kjøbenhavns Banegaard, maa han sikkert være blevet vred, det jeg slet ikke forstaaer, jeg indseer aldeles ikke Grunden, han saae hvor lidende jeg var og hvor aldeles umuligt det var i min sygelige Tilstand at indlade mig paa nogen Slags Forretnings Sag. Det ligner ham heller slet ikke! han er saa uendelig godmodig og var altid saa saa varm og inderlig i sin Følelse for mig. Du seer ham jo, vil Du sige ham at det Hele har bedrøvet mig og jeg troer / at det har han slet ikke villet. Jeg seer gjerne at der kommer en god fransk Udgave af mine Eventyr og tænker slet ikke paa at drage Fordeel heraf, men jeg kan, i min sygelige Tilstand, ikke underskrive hvor jeg ikke har Alt klart inde hvad jeg underskriver; [han rettet til:] Watt vil tilvisse Intet uden Godt for mig, men det er ikke nok for min - Phantasi. Hils ham som sagt saa hjerteligt og inderligt som fra en tro gammel Ven. Skriv mig herom, men lad Skrivelsen ikke afficere mig , Hils vore fælles Venner!

Din trofaste

H.C. Andersen./

[Udskrift:]

Til Hr Magsiter

Jonas Collin

i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 149-52)