Dato: 7. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 October 1874

Tak fordi Du kom til mig imorges,jeg trngte ret til at tale med Nogen. Eet ligger mig endnu paa Hjertet! tr vi, er det ikke lovstridigt, aftrykke Noget af et Brev til en Anden, uden at have spurgt Vedkommende ad. Fru Steinhauer har jo rigtignok sendt mig sin Broders Brev, men kunne vi ordret udskrive og lade trykke et enkelt Stykke naar hun ikke veed det. Jeg plager mig selv og nu Dig med. Tilgiv! Tal, med Hr Topse derom.

Din trofast hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Dr:mag: Jonas Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 170)