Dato: 19. august 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Engel Lind
Sprog: dansk.

Kjbenh: den 19 August 1835.

Kjre Ven!

Iforgaars Aftes kom jeg frst hjem fra min Sommer-Udflugt. Jeg havde givet min Vertinde Ordre at lade alle Breve besrge til mig, men hun havde - Gud veed hvorledes - glemt det. Saaledes fandt jeg ved min Ankomst en heel Pakke af Breve, hvoraf flere skulde vret besvarede. Et fra Hauch og eet fra Dem. Hauch, der eengang havde bedmt mig noget strngt, havde ved Lsningen af min Improvisator, ganske forandret sin Mening om mig og var nu saa stor, som Menneske at han selv vilde sige det, selv rkke mig Haanden og erkjende mit Vrd, det rrte mig dybt. Brevet var alt over en Maaned gammelt og burde strax have vret besvaret, jeg var jo uvidende derom og det bedrvede mig meget. Efter at have lst dette greb jeg et flgende Brev. Det var Deres ogsaa dette var ligesaa fuldt af del Flelse og broderligt Sindelag for mig, ogsaa det bude strax have vret besvaret og skulde have blevet det. Hvad har vel De, hvad har Hauch kunde troe om mig? - Frst nu lser jeg de kjre Breve. - Tak for hvert Ord De skrev; jeg rkker Dem broderligt min Haand, vil De modtage den? lad os lre at kjende hinanden mere, og erkjender De mit Hjertes Flelse for Dem, som jeg erkjender Deres for mig, ville vi vre Venner. Alle Gode, alle som arbeide til et Maal, det Skjnne og Store i denne Verden br mdes, hvorfor frst i en anden Verden rkke hinanden Haanden! - I disse Dage besger jeg Dem, viis mig Fortrolighed, som jeg vil vise Dem og Tak fordi De har kommet mig i Mde!

Med sandt Venskab

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm