Dato: 28. juni 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 Juni 1831.

Kjre Hr: Professor!

I Sndags kom jeg hjem fra min lille Udflugt i Udlandet; jeg havde et herligt Veir, isr paa Harzen. Jeg saae Solen staae op paa Brocken og Skyerne dybt under mig. Dahl og Tieck i Dresden viiste mig megen Gjstfrihed og Venskab, det bedrvede mig at forlade disse to kjre Mennesker, jeg har mange Hilsener til Dem, fra dem begge, Tieck isr bad mig ved Afskeden bevidne Dem sit inderlige Venskab. Jeg hrte ham lse Hendrick IV af Schackspear og "megen Larm for ingenting". - I det saxsiske Schweits regnede det af og til, men dette gav en smuk afvexlende Belysning, hvorved det hele Landskab tog sig bedre ud, end det vistnok kan i smukt Solskin, thi det er mig for isolerede Fjeldmasser; fra Bastey og alle de Punkter hvorfra jeg kunde oversee det Hele, saae det mig ud som kolosalsk Konditorvrk, Kager paa et Bord, nei Harzen er langt smukkere, naar jeg undtager Udsigten fra "Prebischthor" ind i Bhmen, der er atter de kjre, store Bjerge!

Der var ellers intet der fraperde mig, men jeg var tilfreds, jeg flte mig hjemme, noget jeg her i Kjbenhavn, nu slet ikke gjr, her er saa fladt, og dog saa snvert; Berliin behagede mig slet ikke! / det var mig som Theater-Decorationer, og jeg hrer ogsaa at den tager sig bedst ud om Vinteren, (altsaa ved Lys). Jeg var her med Chamisso i en Dichter-Kreis i Thiergarten, Gud hvor der var mange Poeter! og alle udmrkede (?) sagde man. Man var ellers meget bange for Cholera; og i Hamborg blevet stort Ls Uld overgivet Flammerne, eftersom det var mistnkt; ja man satte endogsaa fire Soldater, der vare bevbnede, ovenpaa Ulden, da den blev frt ud, for at den ikke skulde udsende Smitten. (Det er en sandfrdig Historie). - Da jeg kom til Lbeck vilde Captainen paa Dampskibet ikke tage mig med hjem, eftersom jeg havde vret i Berlin, hvor der ingen Cholera er, jeg maatte da lbe til vor Gesandt og havde flere Plager, til jeg fik et Sundheds Pas, og slap da med. - Paa min Reise har jeg ikke skrevet et eneste Digt, men de slumre alle sammen ved mit Hjerte, og jeg tnker at Vingerne snart voxe ud, den hele Flok har jeg da i Sinde at pakke ind i mellem noget Prosa, og, saaledes som en "Hjertets Laternamagica", overgive Verden; Jeg lnges ret inderlig efter at tale med Dem og Deres gode Kone, naar kan jeg dog faae Dem at see? - O skriv mig snart / til! ret snart! selvom det kun bliver nogle Ord. Nu maa jeg ellers lade Pennen hvile, jeg har saa meget at bestille i disse frste Dage, derfor Lev vel!

glem mig ikke!

Deres af Hjertet hengivne Andersen

min Ad:

store kongensgade

33. 3 Sal

[udskr:]ST

Hr Professor Ingemann

i Sor

ved Godhed!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 43-46)