Dato: 20. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 20 Juli 1867.

Kjre Fru Ingemann!

Tak for det Hjertelag hvormed De modtog mig, det kjrlige Sindelag De bevarer for mig. Der var saa meget jeg gjerne vilde have fortalt Dem, de nye Eventyr havde jeg saa gjerne meddeelt Dem, men det lod sig nu ikke gjre, det var blevet Dem for besvrligt, / det, med saa mange kjre Erindringer, stemte veemodigt, men saae jeg da Deres venlige Smiil, det kjrlige Udtryk, da var det som kom der Solskin i Stuen i den regnfulde Dag. Gud holde Dem sjlelig og legemlig karsk, han forunde Dem Styrke og Glde. Sophie er til visse en trofast Sjl, jeg er glad over at De har hende, maa hun vinde strre Sundhed. Jeg bliver her paa Basns / indtil den 26 Juli, men om jeg da tager til Glorup i Fyen eller over til Holsteinborg veed jeg endnu ikke. Veiret vedbliver at vre slet, men ud for mit Vindue er der altid smukt, der seer jeg over Voldgraven og den lavere Deel af Haven det aabne Hav, hvor just nu i det stormende Veir Blgerne vlte store og hvide. Hils paa det venligste Hoppes, Harders, Rossings og Wilsters naar De seer / disse og bevar mig i venlig Erindring. Dog derom behver jeg neppe at bede Dem, jeg kjender Deres Godhed og Deeltagelse for mig. Naar jeg er i Kjbenhavn skal jeg sende Dem til Christine Jensen det Portrtkort De mindede mig om.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 315, billed 6878-81)