H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Anne Marie Andersdatter til H.C. Andersen 16. juli 1831

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. juli 1831
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Christian!

Modtag herved min hierteligste Tak for dit Brev af 8 d. M. Det glæder mig og vores fælleds Bekjendtere at Du lykkelig og vel er kommen tilbage fra Din Udenlandsreise. Hvad Du har seet og erfaret paa denne Reise haaber jeg vil give Stof til nogle nye Skrivter. At Du overalt traf herlige Mennesker der med megen Omhyggelighed toge sig af Dig glæder mig udsigelig meget. Tak Du Gud min Søn, at Du, som var saa nær de Egne hvor Cholera Morbus grasserer, undgik denne farlige Syge. De 3 Rdl. som Du tillod mig at hæve hos Boghandler Milo, fik jeg ikke, da han svarede at han ikke havde solgt nogen af dine. Bøger og saaledes heller ikke havde nogen Penge til Dig; jeg var dog saa heldig at jeg fik 1 Dlr at laane hos Frue Søeborg. Det din Reise har kostet Dig er rigtignok mange Penge men jeg haaber at denne Sum vil kunde indvindes igjen naar Du faar nogle nye Skrivter udgivne i Trykken. Vel kan jeg tænke mig at din Pung nu maae være tom men skulde det være Dig mueligt at kunde sende mig blot idetmindste 1 dlr gjorde Du et stort gode imod mig, da jeg fortiden er trængende til et og andet nødvendigt Stykke som jeg af Mangel paa Penge ikke kan faae. Er det Dig nu paa nogen Maade mueligt at opfylde min Begjæring haaber jeg Du ogsaa gjør det eftersom Du' altid har viist Dig saa god imod mig. Jeg er dog ved nogenledes Helbred og takker min Gud at jeg ikke skal være sengeliggende. Mange Hilsener til Dig fra vore fælleds Bekjendtere der alle med mig glæde sig over stedse at kunne spørge at det gaaer Dig vel.

Din oprigtige Moder

Marie Jørgensen

Odense d. 16 Juli 1831.

P.S. I næste Maaned er det Madame Hancks Geburtsdag og jeg veed at de ønskede meget at Du kunde have kommet herover til den Tid; hvilket jeg ikke har villet undlade at meddele Dig.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter