Dato: 8. maj 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 Mai 1836

Kjre Ven.

Harttmann bliver kun 8 Dage i Berlin det vil altsaa vre urimeligt for ham i saa kort Tid at leie privat Logie han finder det morsommere at ligge i et Hotel, undtagen - beder han mig at sige - han kunde komme til at bo e sammen med Dem. Nu paa Fredag reiser han til Hamborg, samme Aften gives for frste Gang, og under Marschners Anfrsel Hans Heiling. I Foreningen var forleden en Konsert og et Gilde for Marschner, ehlenschlger havde skrevet en Vise, som der ei var videre ved. - Her er endnu hundekoldt i Kjbenhavn jeg lnges efter Varmen. Hils Chamiso, Dahl og alle udenlandske Venner De trffe paa. Siig god Dag til Fenger og Keiser fra mig. Fru Heiberg reiser frst i Juni , hun skal have en Forestilling til Hjlp. Ingemann har udgivet et nyt episk Digt: Dronning Margrethe. Marschner vil fr sin Afreise forre StudenterForeningen et Bind af sine egne fiirstemmige Sange. Til Festen den 28 Mai er Klausen, Guldborg og Dundzfeldt valgte som Prsidenter. I Kjbenhavnerposten stod ;igaargaar et skrapt Stykke mod Konferentsraad Hansen, i Anledning af at Universitets Vestibulen skal have hvide Vgge; ved samme Leilighed, gjennemgik man Mandens Virksomhed, som Bygmester. Nu veed jeg ikke mere Nyt, De seer der er ikke en Pille Fedt ved det Hele. Naar De staaer paa "Bastey" nik da til den sydligste Bjergtop, man kan see Alperne og bag disse er: Paradiset.

Venskabeligst H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus