Dato: Oktober 1820
Fra: H.C. Andersen   Til: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Sprog: dansk.

Min Herre

Stolende paa Deres Godhed skriver jeg Dem til. - Hr. Professor Guldberg glder mig med at sikkert enhver vil bidrage lidet til min Lykke, da jeg skal besidde Talent. - Jeg sender Dem derfor et lille Digt, som jeg har vovet at forfatte. De vil undskylde mig da jeg ikkun er ca 15 Aar.

Hans Christian Andersen.

S.T.

Til

Hr. Nic. Fred. Sev. Grundtvig
Kronprinsessegaden No 402
Kjbenhavn

----

Kunstens Tempel ser jeg i det fjerne
mellem Klipper midt i Havets Skjd
did det er jeg iler, o! saa gjerne
at jeg glemmer Skibbrud og hver Nd.
Ej mig skrkker disse Vrag jeg skuer
dem den vilde Blge leger med
thi alt lnge i mit Hjerte luer
Haabet om at naa hin kjre Bred.
Lad og Mangen strande paa dens Klipper
andre synke skuffede af Haab
i mit Hjerte, dog den Trst ei glipper
at og Mangen bnhrt ser sit Raab.
Naaer jeg Breden, jeg ved Klippen tager
ud igjen mig aldrig Blgen slaaer
heller ej dens hvide Skum bedrager
saa jeg tror, alt fast paa Landet staaer. -
Jeg de bratte Klipper vil bestige,
ser jeg da Thalias Tempel nr
Ingen er da, selv blandt lykkelige
lykkelig som jeg, nei! Ingen meer,
hvis i Helligdommen dybt at trnge
naadeligt Gudinden under mig
har thi saligt jeg jo levet lnge
om end snart mit Livslys slukker sig.

[se variant af Kunstens Tempel i brev til Collin: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm