Dato: 1. september 1826
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. [ca. 1. September 1826?]

Jeg har fr sagt Dem, kire Andersen, at De ikke maa blive urolig fordi mine Svar paa Deres Breve, ikke indlbe saa snart, som De nsker og venter det; saaledes i Henseende til det Forslag, De for noget siden giorde mig, og som man ikke maa tage nogen overilet Beslutning om.

Det, hvorom De skriver mig til i Dag, anseer jeg for en Bagatel, som det ej er vrd at tage sig nr, hvormange meener De, der lgge Mrke til det? og hvor snart er det ikke glemt? Tnk De aldrig derpaa, men pas trolig Deres Skolebger. Med Deres sidste Charakterer var jeg meget forniet.

Lev nu vel og forjag alle de utidige Griller med Skole-Arbeide.

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den ldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus