Dato: 4. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Susette Dalgas
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 Sept 1839

Kjre Susette!

De maa da ogsaa have et lille Epistel, Henrik og Holger havde jeg ogsaa bestemt hver eet, men for disse to gode Venner bliver der denne Gang ingen, jeg begynder derfor dette Epistel med Bn om De ret meget vil hilse dem, samt sige at min nste Brevdue flyver i deres Hnder.

Hvem af de andre jeg ikke endnu har bragt Hilsener beder jeg Dem besrge en heel Bouquet. til, isr den fortrffelige Hr. Bach. Iaftes, i min Eensomhed, skrev jeg et lille Digt, om det er godt eller hist ubetydeligt veed jeg ikke, Ingen have endnu seet det. De skal her have den frste Afskrift. Her er den.

------

Der er saa Mange, som jeg her har kjr

Der er i Verden dog saa mange Gode!

Vi skal forstaae hinanden, elske der

Hist hvor vi samles! Faae vi her forstode.

Der er en Kjrlighed i dette Bryst

Den brnder tidt med Blodets kkke Varme,

Halv synlig og dog stor, jeg har en Lyst,

Som Brud den hele Verden at omarme.

O I forstaae mig, som med Sydens Ild,

Opfatter Livet om os! mgtigt Tanken

Henriver mig; som rknens Sn saa vild

Jeg flyver fremad! Hvilken Hjerte-Banken.

Det er, som Alt oplste sig til Luft,

Derinde i mit Bryst, med Gud jeg svver,

Til eet hensmlter Hjerte og Fornuft,

Jeg fler det, o Gud! i Dig jeg lever!

Frken Schwartsen maa nu finde en Melodi dertil, i det mindste lader det sig synge paa den: Min Herre viid De staaer paa Danmarks Grund! og slaaer hun to Vers sammen. Probatum est! Vil De fra mig nske den kjre Thorvaldsen Velkommen paa Nys, hvor han har det bedst! Tnk venligt paa mig.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus