Dato: 15. juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Glorup den 15 Juli 1851

Kjre Fru Koch!

Hjertelig Tak for Deres Brev Brev og det rige Tillg dertil, nemlig Deres Ssters Brev Brev. Jeg har nu skrevet et langt et til hende igjen Brev, som jeg her sender og da det indeholder min hele Leven og Tumlen her paa Glorup og alt hvad jeg herfra har at kunne melde ogsaa Dem kjre Fru Koch, saa beder jeg Dem at lse Brevet fr De afsender det og halv betragte det som det var Brev til Dem. - Overmorgen, vil Gud, er jeg paa Reisen herfra syd paa. Naar jeg igjen seer Kjbenhavn, veed De at jeg strax flyver til Deres Hjem, hvor jeg ved man venligt strax modtager den Hjemkomne, som De jo Alle er god! Hils Deres Mand og Brn, ligesaa broderen hans Frue og begge de Smaa Veninder jeg der har i Opvxt. Tnk imellem lidt paa mig og kommer Deres Broder Chrisitian til Kjbenhavn fr jeg, saa giv ham ogsaa et Haandtryk fra mig. Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus