Dato: 9. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

[= fortsttelsen af Brev]

Boghandler Hst: Her var ved Bordet saa mange betydende Mnd fra Verdens forskjellige Lande," sagde han, men her var ogsaa hans bermte Landsmand, som var kjendt i alle disse Lande osv;" saa fik jeg Skaalen. Senere slog Kammerherre Jessen to Skaaler sammen i een: Skaal for to Mnd som havde gjort sig selv, det var Baron Gedalja og H. C. Andersen.

Endnu et andet Bekjendtskab har jeg i disse Dage gjort. Her kom fra Wien en ung attenaarige Violinspiller Junck, i nr Familie med Fru Rubens i Kronprindsessegaden, han er srdeles dygtig og gav en Formiddags Konsert i Casinos lille Sal; der var propfuldt, Ingen betalte, Alle vare indbudte; der stod i Bladene stor og velfortjent Roes over hans Spil og der tilfiedes at han boede hos sin rige Familie i Kjbenhavn. Jeg gjorde hans og Hr og Fru Rubens Bekjendtskab hos Henriques! den unge Junck havde kastet sin Kjrlighed paa mig og med ham kom jeg til en stor Middag hos Rubens, netop deres Bryllupsdags Dato. Jeg syntes meget godt om Hr og Fru Rubens, hun isr tiltalte mig og de have elskelige Brn. I disse Dage har jeg samled de Historier og Eventyr jeg har skrevet i de sidste to Aar og givet til forskjellige Blade og Tidsskrifter. Det er kun 12 Stykker, bliver altsaa kun en lille Bog paa omtren[t] 6 Ark, dog een ganske ny Historie er i Samlingen, Historien: "Gartneren og Herskabet", den gjr srdeles Lykke hos Alle som hre den. I April kommer den lille Bog ud og skal strax, i Krydsbaand, flyve til mine Kjre i Torqauy. Idag er udkommet en Digtsamling af Christian Winther, ogsaa spredte Digte, optagne i forskjellige Blade og Skrifter. Igaar var Fremtids Carneval i Casino, jeg var der ikke, men Aviserne fortlle at det var morsomt; Anna og Fernanda Henriques vare der, men jeg har ikke faaet talt med dem derom. Bournonvilles sidste Ballet om Tinsoldaten og Dandserinden blev parodieret, det gjre de jo altid med vor geniale Balletmesters Digtninger; men der er tilvisse ingen Ondskab deri. Theatrets Repertoire i denne Vinter er meget eensformigt, vi faae ingen Nyheder, man kan gjentage i Munterhed, hvad der ved Carnevalsfesten stod i "Flyve-Fisken", et Blad der blev solgt paa Carnevalet: Repertoire for nste Uge.

Sndag: 3 Dage i Padua og 1 Sndag paa Amager (for Mandags Abonnenter)

Mandag: 3 Dage paa Amager og 1 Sndag i Padua, (for Sndags Abonnenter)

Tirsdag: 3 Sndage i Padua og 1 Mandag paa Amager (for Torsdags Abonnenter)

Onsdag: Ingen Forestilling for Onsdags Ditto.

Torsdag: 1 Mandag i Padua og 1 Tirsdag paa Amager (for Tirsdags Abonnenter).

Fredag: 3 Mandage i Padua og 1 Torsdag paa Amager (for Lrdags Ditto.)

Lrdag: 3 Amagere i Padua og 1 Sndag paa Mandag, (for Langfredags Ditto).

Da jeg nu er kommet ind paa Afskrivning af Carnevalsbladet, vil jeg tage en lille Mundbid til Dem af Bladet: "Klipfisken", som igaaraftes faldbdes ved [overstreget: Fastelavns] Fremtids Carneval. Der lstes: "Den Mrkelighed der ikke indtrffer een Gang i hvert Aarhundrede, nemlig at Fastelavns Mandag falder paa en Sndag indtrffer heller ikke i Aar, uagtet det er et Skudaar.

Slagsmaal.

I Adelgade var igaar Folkeoplb ved en Frugtvogn, Anledningen var et Slagsmaal mellem to Drenge, og Stridens ble var en Pre.

Ja, saa det var nu den Snak! den vilde De faae om vi sad sammen paa Hibro, og den lod sig vel hre, men hvorledes lyder den skrevet? Ja nu har De overstaaet den, og et stort Stykke Papiir af Brevet har den optaget; jeg er allerede paa 8de Pagina. Imorgen, naar rimeligviis dette Epistel flyver afsted, er jeg til stor Fest i Vincents Locale. Guldsmed Michelsen og Hustru (Ida Hansen fra Odense) feire deres Slvbryllup; jeg er med, jeg har skrevet Sangen, der ere indbudte, hrer jeg, 140 Personer. Jeg skal have Fru Bournonville til Bords, dette er dkket i Hestesko-Form; vi komme lige i Gabet, lige over for Brudeparret. Hils nu kjrligt Anna og Carl, siig mig ogsaa hvem jeg nu nste Gang br skrive til. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad