The Hans Christian Andersen Center

Dato: 19. oktober 1822
Fra: Dir. f. Univ. og de lćrde Skoler   Til: Jonas Collin d.ć.
Sprog: dansk.

Efter Hr. Etatraadens Andragende i Skrivelse af 17de d.M. har Directionen bevilget, at den i Deres Skrivelse anmeldte Andersen maa nyde fri Underviisning i Slagelse lćrde Skole.

Dette, hvorom man under Dags Datum har tilskrevet Rector Meisling, meldes herved Hr. Etatsraaden til behagelig Underretning.

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lćrde Skoler

den 19de October 1822

Malling Rothe Engelstoft Mynster

[udskrift:]

Til Hr. Etatsraad Collin

Ridder af Dannebrogen.

/J.C. Kall

Tekst fra: Ejnar Askgaard