Dato: 17. maj 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 17 Mai 1873

Min kjere Etatsraad Andersen.

Idag følger blot en Hilsen med indlagte Brev, som formodentlig er fra Anna Henriques. Idag er det venligt Solskin, men endnu koldt imorges 4°. Jeg har aflagt Conferentsraadinde Drevsen et Besøg idag og bragt hende Deres Hilsen. Hun sad indhyllet i sin Lænestoel og broderede. Hun har havt et Tilbagefald, men er atter bedre. Det glædede hende at høre om Dem; hun havde ogsaa faaet Hilsen igjennem Fru Collin. Jeg havde idag Brev fra Torquay de reise ikke hjem, som jeg maaskee troede at de havde gjort, med Skibet Valdemar, som gaaer derfra idag, da Anna ikke havde det saa godt; de tænke enten den 24. eller 30. at forlade Torquay; De kan tænke at jeg glæder mig usigelig til at faa dem hjem. Jeg har drømt inat at jeg havde Besøg af Kongen og Dronningen. Derved kom jeg til at tænke paa om De har skrevet Brev til Kongen, som De talte om. Jeg glæder mig til at læse Bøghs Riimbrev, som kommer i illustreret Tidende imorgen. Fra Carl havde vi et langt Brev igaar; han er saa glad over Dem og han holder saa meget af Bøgh; jeg haaber at det er gjensidigt; han er en rigtig god og kjerlig Dreng. Jeg fik ikke senere noget at vide om hvorledes den nye Læge senere behagede Dem. Igaar kom Sophie Melchior hjem; hun havde atter været forfærdelig sysyg [søsyg]; hun sender Dem hjertelig Gjenhilsen. Jeg hørte i dette Øieblik, Hestetrampen, løb til Vinduet og saae da Prinds Valdemar, med to "røde" Tjenere efter sig; det er mere end Kongen rider med. Dersom han havde vidst at jeg skrev til Dem havde han sikkert gjerne sendt Dem Hilsen. Jeg glæder mig til snart at høre hvorledes De befinder Dem paa Glion om De har begyndt en Cur, om De har truffet net Selskab der. Hilsen til Reisekammeraten og Levvel til Dem kjere Andersen fra

D M (f.o., s. 1:] Familien hilser.

Tekst fra: Niels Oxenvad