Dato: 25. april 1868
Fra: Bestyrelsen for Frederik VII' s Stiftelse   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hivelbaarne Hr. Etatsraad H. C. Andersen


Ved Siden af at have beredet mange af Deres Medborgere og Medborgerinder her i Odense en sand Glde ved at oplse for disse endeel af Deres bermte Eventyr, har De tillige skaffet Kong Frederik den Syvendes Stiftelse en ikke ubetydelig lndtgt og det er i Betragtning heraf, at undertegnede Bestyrelse herved frembringer den hjerteligste Taksigelse paa egne samt paa de gamle Haandvrksmestres og Enkers Vegne, som faae Gavn og Glde af det hele indkomne Belb.


Odense den 25de April 1868.

Bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.


[Brevets Original kendes ikke; her afskrevet efter Fyens Stiftstidende 28. April 1868].

[Overskudet blev 219 Rdlr. 3 Mk, og Stiftelsens Beboere fik straks udbetalt en Pengegave, saaledes at Ane Elisabeth Henrichsen fik 8 Rdlr., Familier fik 2 Rdlr. hver og enkelte Personer 1 Rdlr.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus