Dato: 21. juni 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 21 Juni 1868


Kjre Hr Ven!

Hvor gjr det os Alle ondt; at et nyt Uheld skulde vre Aarsag i den Skuffelse, vi lede i disse Dage! Dog Tak for Underretningen og den glade Udsigt, den endnu lader tilbage. Jeg kom hjem i Fredags og kunde ikke forstaae, at jeg ikke fandt Dem, men saa kom Deres Brev igaar og lste Gaaden. Der var eet Punct i det, som isr tiltalte os; det var den Tanke, at De vilde have, taget Deres Plads her i Huset, om De end var kommen lidt tidligere end jeg selv - ja saaledes br det vre mellem os, og det lettede meget den Bekymring, det dog voldte mig, at jeg ikke kunde vre hjemme strax efter Deres dengang paatnkte Ankomst til Fdrelandet. Vi glde os ved, at De er i gode Hnder i Hamborg, skjndt De ikke har nvnt hvilke og hvor. Dette er Grunden til, at jeg ikke sender Dem 4 Breve, som allerede lnge ligge her til Dem; jeg tr risqvere mit eget, idet jeg uden Adresse sender det til den store Stad; men fremmed Gods tr jeg ikke afsende paa saa usikker Maade. De to Breve ere fra Fru Melchior, siger min Datter, det tredie fra R Watt: maaskee har De allerede nyere directe Meddelelser fra disse Hnder. Det fjerde maaskee fra Moltke.

Nu vende vi os til Tirsdag Kl 4, da jeg haaber at modtage Dem paa Jernbanen; vi spise frst Kl 5. De finder os alle samlede; jeg bliver hjemme til 4 Juli. Vi glde os til at see Dem restitueret eller afslutte Restitutionen her. Hede og Sommerens Uro tillade desuden neppe, at De ved dette Besg foretager Dem Andet end at udhvile efter Reisen - Den paatnkte Lsning tnker jeg, at De bedst kan udstte til et Efteraarsbesg, i October, som atter kunde bringe os den Glde at see Dem.

Alt er vel her, og en stor Familieglde har forget vor Velvre, da vor ldste Sn har faaet Laud til juridisk Embedsexamen. Gid De nu maa have det godt; det er rigtigt at De viser Skinnebenet Agtelse; dets Saar ere i Reglen smaa, men sene at lge og krve stor Forsigtighed og Ro. Min Kone og alle Brnene hilse. Atter lev vel! . Deres hengivne


C. T. Engelstoft


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. DbgMd pp

Tekst fra: H.C. Andersens Hus