Dato: 18. november 1844
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Kbhvn d: 18 Novbr 1844.

Saasnart jeg modtager Musiken skal jeg stte Alfedandsen i stand og fra denne Side skal Du nok blive forniet, men jeg maa imod min Villie bedrve Dig ved at erklre Liden Kirstens Ihjeldands for aldeles upracticable i det Mindste for mig. Jeg har frend jeg besluttede mig til at skrive Dig denne Hjobspost adspurgt Jf Ryge for hvem denne Opgave er ligesaa mrk som for mig og vi traf sammen i den Mening at Saadant kan vel skrives og maaskee tnkes men i Virkeligheden er det ligesaa physisk umuligt som historisk usandt.

Jeg vil overlade til Dig selv at forsvare Din Fremfrd mod Danmarks strste Konge, men det kan jeg forsikkre Dig at et Par dende Been skal nok lade vre at dandse. Jeg stter at jeg kunde fremkunstle en saadan dandsende Voldtgt med synkende Kn, udslukt Aandedrt, hngende Hoved og bristende ine. - Dette Billede vilde vkke den hieste Grad af Modbydelighed, stter jeg det derimod paa denne Side af Rdselslinien vil det give Anledning til Munterhed. Begge lige knusende for Din Idee og min Smag.

Dit nske ligger derfor udenfor den Kreds som Kunsten har anviist mig, og Du maa derfor ikke trnge ind paa mig: Vi blive lige gode Venner. Alfedandsen skal jeg gjre, men Ihjeldandsen vil jeg hverken arrangere, indstudere eller overvre.

Din med bestandig Hiagtelse og Erkjendelse hengivne Ven

Auguste Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter