Dato: 22. april 1833
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22. April 1833.

Student Hans Christian Andersen, som paa Kongens Bekostning nu reiser udenlands, anbefales, i paakommende Tilfælde, til Landsmænds gode Forsorg.

Collin

Conferentsraad

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter