Dato: 21. februar 1866
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 21 Februar 1866

Kjre Ven!

Idet jeg takker Dem for Deres Brev fra Celle glder det mig deraf at see, at De befinder Dem vel og De har truffet vor flles Ven Carstensen. Vi have det G.v.l. godt, min Kone skranter lidt, men det har med Guds Hjlp Intet at betyde, hun bad mig skrive til Dem og vil selv tilfie nogle Linier. Herhjemme er Alt ved det Gamle. Enthusiasmen for Italienerne er nok endnu levende, men har dog aftaget, de opvarte endnu stadigen med Two cities Traviata og Lucia med Rigoletto og Lucrezia til Afvexling: Det kongelige Theater har givet I Landsbyen og Tycho Brahes Spaadom, frste Stykke skal vre godt og af Octave Feuillet, sidste af Heiberg og temmelig mat. En udmrket Violinist Lotto skal optrde imorgen paa Theatret, han spiller fortrinligt og minder meget om Wieniawski. Imorgen gives atter "den skjnne Helene" paa Folkethatret efter at Fru Sonne har skjnket Verden en lille Paris. Juliette Price gaaer nu ud, hun har vret hos os et Par Gange om Sndagen, hun er sd som altid. Jeg behver vist ikke at forsikkre Dem om, at vi savne Dem meget om Sndagen hos os. Min Broder i Hamborg skrev saa meget om Dem og var saa glad over at have truffet Dem. For ieblikket er de nok stolt som en Hollnder, men det varer nok ikke lnge inden De omskabes til Franskmand. Vi have faaet Hilsener fra Carstensen fra Paris, hvor han boer i Hotel des hauts Alpes i rue Richeliu. Om Thorsdagen have vi haft nydelig musik arrangeret af vor Ven Neruda, der komme mange af vore Venner til disse Soirer. Jeg lnges efter at hre Noget om vore Venner i Utrecht, hvor de jo blev ventet paa Jernbanen? Eckardt kan jeg hilse fra, ligeledes Wattt, de have Begge spurgt til Dem. Jeg faaer saa mange Sprgsmaal Dem angaaende, saa at jeg haaber, at De holder mig a jour med Deres Opholdssted. Vi var sammen med Frederik Bgh hos Professor Lehmanns han er meget flittig og skal tage Examen om et Par Maaneder. Carl Bloch ventes snart, han har sendt et Stykke hjem, bestemt til Frederiksborg, Mari Bebudelse, som er meget smukt. Man siger, at han skal forloves med Frken Trepka. Min Niece Nathalia Fraenckel blev igaaer forlovet med en ung Herr Trier, et smukt og net Menneske, hvilket Parti har gldet os Alle meget. Da min Kone vil tilfie nogle Linier, sender jeg Dem en venlig Hilsen fra alle Brnene og fra mange Bekjendte og Venner men isr en varm hjemlig Hilsen fra

Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques


Kjreste Andersen, jeg har skrantet af og til, saa jeg ikke rigtig har havt Lyst til Noget, dette er Grunden til at jeg ikke fr har skrevet Dem til kjreste gode Ven. Jeg veed at De er god og overbrende mod mig, og at De til trods for mine Par Ord, dog vedbliver at sende mig lange rare Breve, som morer og interesserer mig saa uhyre, det veed De jo.

Altsa det lover De mig jo, stadig at skrive mig om Alt, hvad der angaaer Dem, om ogsaa mine breve ere lidt korte, Martin overtager da Correspondancen De er bedre tjent dermed, det veed jeg men De maa alligevel adressere Brevene til mig, og skrive til mig, imellem os er Alt ved det Gamle. Juliette Price kommer i dette ieblik, og beder mig at sende Dem de varmeste Hilsener, og takke for Deres Hilsener til hende. Hun er spadseret op til os, vel meget langsomt, men det er dog store Fremskridt. Mange Hilsener fra Brnene og mange andre Bekjendte, men den varmeste Hilsen fra Deres

Therese Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 445-48)