Dato: 13. september 1869
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 13 Septb 1869

Kjre Ven!

Tak for Brevet fra Basns til mig og til Comiteen hvilket sidste jeg har besrget videre. Det var jo en smuk Modtagelse paa Basns, men ikke mere end billigt som Vederlag for Udeblivenhed fra Deres Fest. Om denne sidste tales der endnu bestandigt med Glde og Fornielse af Deeltagerne, som Alle uden Undtagelse, troer jeg, er tilfredse med den, et Srsyn, jeg endnu aldrig har oplevet. Indtil igaaer har Veiret vret godt, men nu blser og regner det saa at Efteraaret lader til at indfinde sig lidt brat. Muligen faaer vi endnu smukke Septemberdage. Igaar havde vi Besg af Fru Wiehe, Frken Lnborg, Tolderlund og Professor Hedt og tilbragte vi en meget behagelig Sndag Eftermiddag, dog inden 4 Vgge. Fra Marie har jeg en hjertelig Taksigelse for de kongelige Druer, som med Begjrlighed fortredes af hendes lille / borgerlige Mave. Min Kone og mine Brn sende 1000 Hilsener og nsker om en lykkelig Reise. I dag begynde vi paa at gjre reent i Vrelserne paa Kongens Nytorv, hvor vi til Vinter vil komme til at savne Dem, men maa tage tiltakke med Dem in effigie. Her er ellers stille og roligt efter det Rre, som Congressen foraarsagede. Fru Suhr beklagede meget, at hun var forhindret fra at vre tilstede ved Deres Fest, hun bad om mange Hilsener til Dem. Vil De fremfre min Compliment til gamle Grev Moltke paa Glorup, saa takker jeg Dem. Forleden Dag fik jeg sendt fra Frederik Treschow fra Brahesborg 1 Dyr og 2 Agerhns, som han selv havde skudt. Broderen Christian er kommet hertil. Fra Billes kan jeg hilse, jeg saae Fruen igaaer en passant. Bille har kjbt et lille Huus i Hellebk, hvor han vil boe i Sommerferien. Det ligger i Nrheden af Odinshi. Vr saa god at hilse den vide Verden fra mig og siig den, at jeg gjerne nskede at gjre dens nrmere Bekjendtskab. Lev nu vel! og tnk imellem paa

Deres hengivne

Martin R. Henriques

PS Dette er skrevet den 13 Formiddag, som at min Kone endnu ikke har lst Deres Brev til mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 476-78)