Dato: 30. juli 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Maxen den 30 Juli 1858

Kjre Fru Scavenius!

Nu har jeg snart vret to Maaneder hjemme fra, og denne sidste Uge er tilbragt her ude i Maxen; al den lange Tid har jeg saa temmeligt savnet Brev fra Hjemmet, det syntes nsten, som om alle Venner havde glemt mig; endelig her paa Landet kom to Breve, eet fra Deres Naade, eet fra Fru Collin, begge Breve lidt forsinkede fordi de har maatte ligge et Par Dage poste restante i Dresden, hvor det var venligt og godt af Dem, kjre, fortrffelige Fru Scavenius at De skrev! De veed vistnok hvor inderligt man ude kan lnges efter Brev, hvor glad og taknemlig man bliver sine Kjre; endnu engang hjertelig Tak! De, Brnene, hele Hjemmets Kreds paa Basns er altsaa nu paa Fhr - eller Helgoland, ja hvor? Jeg tnker mig: paa Fhr! derhen flyve mine Tanker med Hilsener til Dem Allesammen; de herlige Blgeslag Nordsen har, det forfriskende Bad der, vil vist vre velgjrende for den kjre Frken Luzia, De bliver nu der til ind i September; den frste Dag i Maaneden maa jeg vre i Kjbenhavn, faaer altsaa ikke Dem og Deres at see, maa flyve Basns forbi, jeg havde indrettet det saaledes at jeg den 16 August kunde vre der, og blive August ud, nu skeer det ikke, men da haaber jeg, sidst i September maaskee, naar De Alle sidde glade og karske i den kjre Gaard ved store Belt, jeg et Par Dage kan flyve derud, thi jeg maa dog see og tale med Dem fr vi tnke paa Juletid, nu gaaer jeg rimeligviis fra Tydskland hjemad til Silkeborg, hvor jeg ikke har vret et Par Aar, dog det er ikke bestemt, lnger end 10 a 12 Dage bliver jeg bestemt ikke i Maxen-Dresden. I forgaars feirede vi her Major Serres Fdselsdag, her var en Vrimmel af Mennesker, og mellem de Besgende kom ogsaa Raaslw og Frue fra Kjbenhavn, (den forrige Minister), de boe denne Sommer i Schandau, ogsaa Digteren Welhaven fra Norge blev indfrt her i Huset. Fru Serre har viist mig Indpodningen af bleqvistene fra Basns, ni Stykker, paa eet Tree slaae fortrffelig an, men Fru Serres Gartner siger at det vilde vre srdeles heldigt om man tilsamme Tr endnu kunde faae et Par Grene at indpode, Fru Serre beder mig lgge et godt Ord ind for hende hos Dem om at berige hendes Have med tilsendt i Februar 1859, etsaadant Par Stykker endnu, kun til det ene Tr, det der alene har viist sig modtagelig; hun er Dem saa srdeles taknemlig, og glder sig til, og udtaler saa levende det nske at see Dem en Gang hos sig i Maxen. Deres Svigerinde fra Glorup havde vi haabet at see her nogle Dage i Maxen, hun yttrede ogsaa Lyst der til, men kan ikke forlade sin Magnitiseur, nu hun er midt i en Cuur; jeg har ellers besgt hende; hun boer ganske smukt, i Tiedges Huus tt ved Elben, men det er jo rigtig nok ikke Glorup i Storhed, Udstrkning og Friskhed, efter min Mening; hun sagde at hun befandt sig saa srdeles vel og saae ogsaa srdeles rask ud. Omtrent hele det tydske Schweitz har jeg dennegang besgt, jeg er gaaet over St Gotthardt og igjen tilbage, vret i Glarus, sejlet over den mrke, vildtudseende Wallenstdterse og opholdt mig et Par Dage i Ragaz, hvor Naturen ved Pfeffers i hjeste Grad ved sin Storhed overvldede mig, saa at jeg formelig blev nerveus, sank ganske sammen, dajeg gik over Algrunden ved den brusende Tamina. Det er et forfrdeligt Skue, som saae man ned i Underverdenen; jeg sejlede gjennem Linth Kanalen og over Zrickersen, var en Dags Tid i Schaffhausen, men her var som rundt om i Schweitz, saa faae Reisende at vi ved Middagsbordet i det store Hotel hos Weber i Alt kun vare 3 Mennesker, det har jeg endnu ikke glemt. I Mnchen blev jeg 5 Dage og besgte senere Bamberg, der er en interessant Stad. Vejret var dejligt, al den Tid jeg var i Schweitz, lige indtil den sidste Dag, da blev det koldt, som om vi vare i October og saaledes er det endnu her i Maxen, imorges havde vi kun 8 Grader Varme. Hils hjerteligt Luzia og Otto, Frken Schumacher og Miss Dunlup, samt Hr Ferslev, dette mit Brev maa jeg lade rejse til Basns, thi jeg veed ikke anderledes at det kan finde til Dem. Bliv ved at vre rask og glad, Gud glde bevare Dem.

Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Fru Serre sender sin hjertelige Hilsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost