Dato: 4. maj 1872
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 4 Mai 1872

Kjre Ven!

Tak for Brevene til Familien. Jeg seer af disse, at De nyder Reisen og at De og Bloch komme godt ud af det med hverandre, om hvilket jeg iforveien var overbeviist. Vi have det ganske godt, Robert ligger dernede endnu Idag haaber vi at det nu vil gaae bedre med Foden og Knet, naar han kommer op. Vi have faaet heelt Foraaer. Skoven er grn og have vi besgt den et Par Gange kjrende med Rubens, der var yndigt, Skovbund og Fuglesang, Solskin og Grnt. Vi tage paa Landet om Gud vil d 16 Mai, vort lille Sted er blevet heelt pyntet op og seer heelt stadseligt ud. Det vil betragte det som en Fornielse og re at see Etatsraaden inden dets Mure i Lbet af Sommeren. Jeg haaber De bragte / Raaslf vor Hilsen. Theatret spiller for fuldt Huus hver Aften. Badet i Dieppe og Figaros Bryllup skulle gaae meget godt. For os et det for varmt at gae i Theatret. Deres Venner have det godt, dog har jeg Intet hrt til Fru Drewsen, Deres Hilsener ere besrgede og reciproceres. Vi havde 2 svenske Studenter hos os i 2 Dage, det var nette og rare Mennesker og vare vi bedrvede da de reiste. Ved Studenterconcerten opfrtes en strre Composition af gamle Hartmann, den var fortrffelig og var Hartmann Gjenstand for en Hyldest, som jeg aldrig har hrt Magen til herhjemme. Bravoraab, Hurraraab, Fanfarer af Orkestret, Leveraab af Studenterne modtage samme, da han steg op paa Dirigentpladsen og varede i fulde 5 Minutter. Det samme gjentog sig efter Udfrelsen. Han var rrt og meget glad derover. Idag reiste han med Studenterne til Lund, da Concerten skal gjentages. Prverne paa de Hvide Roser begynde vist i disse Dage, dog derom / veed Bgh bedre Besked og jeg veed at han korresponderer med Bloch. Jeg kan tnke mig Blochs Modtagelighed for alt det Nye og Skjnne, han seer for frste Gang, og jeg kan tnke mig, hvormeget De selv nyder af hans Glde. imorgen har Internationale i et oprrsk Opraab indbudet til et Mde paa Nrreflled, dog haaber jeg, at der tages skarpe Forholdsregler derimod. Murerne have ikke begyndt at arbeide endnu, saa at alle Bygningsarbeider hvile. Man venter Kongen med Utaalmodighed, da man mener, at der forestaaer en Forandring i Ministeriet. Bille reiser idag, og er trolig d 16 i Wien. Nu maa jeg slutte og beder Dem hilse Bloch 1000 Gange fra os Alle, Fernanda skriver vist snart til Dem og min Therese sender Dem og Bloch mange og hjertelige Hilsener

deres hengivne

Martin R Henriques

Kjre Bloch. Modtag en hjertelig Hilsen fra os Alle og Tak for Deres Linier.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 540-42)