Dato: 7. september 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Vedel Simonsen
Sprog: dansk.

Kjre Hr. Professor.

Da jeg paa min lille Udflugt til Fyen i denne Sommer tog mig den Frihed at besge Dem, og meddele Dem Planen til min Roman, viiste De mig den store Artighed og Tjeneste at love, De imellem vilde sende mig nogle smaae Bidrag; ovebeviist om, at De ikke bliver vred paa mig, fordi jeg erindrer Dem paa disse, skriver jeg idag disse Linier. De indseer selv af hvor stor Vigtighed disse Meddelelser kan vre for mig og derfor, tnk lidt paa mig. Siden jeg tog fra Fyen har jeg opholdt mig nede i den smukke Egn ved Tisse, hvor jeg skrev nogle smaae Digte, af hvilke jeg har den Fornielse at afskrive to *; bare at De kan lse dem, thi jeg skriver en elendig Klo, som De nok selv seer.

Jeg har faaet Lfte om, at maatte gjennemlse de Breve af Christian den anden man har faaet fra Tydskland, og jeg haaber her, om ikke at finde en Guldgrube, saa dog nogle Guldkorn, hvormed jeg kan overforgylde de Pletter, man har, uretfrdigen, besudlet den store Konge med ... Til Nytaar vil jeg udgive mine Digte, og jeg glder mig da til, i et Brev fra Dem, at hre hvorledes de alle har behaget Dem. Nu lev vel; tilgiv min Paatrngenhed,

Deres meget forbundne

Andersen.

Vil De hilse Deres hr. Fader og alle i Omgivningen, som kjende mig.

*[det er retteligt tre Digte: Graatveir, Det dende Barn og Aftenlandskab]

Tekst fra: Historikeren Vedel Simonsen til Elvedgrd 1780-1858.