Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. august 1827
Fra: H.C. Andersen   Til: Ferdinand Emil Hundrup
Sprog: dansk.

[Dateringen er sket ud fra omtalten af "Aftenen" i den flyvende Post - offentliggrelsen skete 17.8.1827]- [Stykket Kjrligheds Drmme havde premiere 9. juli 1827]

Kjre Emil.

... Jeg er meget glad for mit Bekjendtskab med Digteren Heiberg og finder ham meget elskvrdig. Jeg var i Sndags-Aftes hele to Timer hos ham. Han fortalte mig, at Bagger i Sor har sendt ham et langt Digt, (Navnet har jeg glemt, men det var om Absalon), det skal indrykkes med det Frste. To Linier var der, han slet ingen Mening kunde faae i, da der absolut maa mangle noget, og nu maa han derfor selv digte noget, som han mmede sig ved, da det neppe blev det som Bagger muligt vilde have. Paa Fredag kommer mit Digt "Aftenen" i den flyvende Post, men uden Navn, mit Mrke er et lille h; herpaa kan du kjende mig; i Lsefrugten heder jeg &juvenis'. Men reen Mund, kjre Ven. Min &Spiseseddel', som jeg troer du fik sidst er forandret srdeles meget fr Heiberg fik den, der er nogle Retter borte, andre satte til. Men nu lev vel og riv denne Las Papiir itu. Jeg har seet det nye Stykke Kjrlighedsdrmme og var ganske henrevet af Md. Wexschalls Spil; du kan ei gjre dig Idee om, hvor herligt hun gaaer i Svne.

Skrevet i fuld Karriere.

Din Ven

Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjre Emil

Du har formodenlig faaet mit Brev med din Fader; Bogen, kunde han ei tage med, derfor sender jeg den med Hviid, med hvem Du kan sende Pengene dersom du kommer af med den. - Jeg er meget glad for mit Bekjendtskab med Digteren Heiberg og finder ham meget elskvrdig; jeg var i Sndags Aften hele 2 Timer hos ham; han fortalte mig, at Bagger i Sore har sendt ham et langt Digt, (Navnet har jeg glemt, men det var om Absalon) det skal indrykkes med det frste, 2 Linier vare der, han slet ingen Mening kunde faae i, da der absolut maa mangle Noget, og nu maa han derfor selv digte noget, som han mmede sig ved, da det neppe blev det, som Bagger muligt vilde have. - Paa Fredag kommer mit Digt Aftenen i den flyvende Post, men uden Navn, mit Mrke er et lille h; herpaa kan du kjende mig; i Lsefrugten hedder jeg juvenis. - Men reen Mund, kjre Ven. - Min Spiseseddel, som jeg troer du fik sidst er forandret srdeles meget fr Heiberg fik den, der er nogle Retter borte, andre satte til for Exemp: /

Et Hjerte fik i Vers, som ei forstaaes

Naiviteten stegt som Mortensgaaes. -

Et Hexameter gjort i Karbonade,

3 Aphorismer stdt i Marmelade.

Beuf af en Resensent med pebret Kraft,

Lidt Pressesylt af Falstaf og af Saft. -

Den lille Peder - Natas - Galgemanden

Id est, en tydsk Ragou paa Gamle Fanden.

Lidt blomstret Nye, Nordlys og Sphre Klang.

Og Reisers Hne gav da Blasen sprang.

Den hjerte Leonora og Leander,

En koldskaal god mod Elskovs Salamander.

Agnete og Undine Fiskemad,

Hver har i Munden smukt et Rosenblad.

---

Men nu lev vel og riv denne Las Papir itu naar Du har lst den, thi Pigen er ude og jeg har intet Papir ved Haanden, glem mig ei nu et langt Brev med det allerfrste. - Jeg har seet det nye Stykke La Somnambule : Kjrlighedsdrmme og var ganske henrevet af Mad. Wexschalls Spil; du kan ei gjre dig Idee om hvor herlig hun gaaer i Svne.

Lev vel,

Skrevet i fuld Karriere.

Din Ven

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1025-26)