Dato: 25. marts 1870
Fra: Nicolaj Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Etatsraad Andersen!

William Bloch og jeg tillade os at sende Dem en Billet til "Fremtiden"s Forestilling imorgen Aften paa Folketheatret, hvis De skulde ville offre den lidt af Deres kostbare Tid. - Deres saa elskværdige Løfte om at ville læse op for Børnene i den mosaiske Friskole bragte jeg idag, og det gjorde en Lykke og glædede saa overmaade, at jeg vilde ønske, De havde seet det. Jeg maa ednnu engang takke Dem inderligt og oprigtigt derfor. Jeg kan ikke lade være at sige De, hvad jeg føler, hvergang jeg seer Dem, at jeg holder saa meget af Dem og er Dem saa taknemmelig for al den Nydelse, De har forskaffet og altid vil forskaffe mig; jeg maa have Lov til at underskrive mig som

Deres ærbødige hengivne

Nicolai Bøgh

Kjbhvn d 25de Marts 1870

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost