Dato: 8. april 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Kruse
Sprog: dansk.

[Afskrift af brev befindende sig i Landsarkivet for Sjlland.

Kjbenhavn den 8 April 1835.

Kjre Hr. Professor!

Her er da Slutningen af Improvisatoren, igaar kom Bogen ud og saa vidt jeg kan mrke, er Folk meget interesseret for den, men Ingen have endnu faaet den heelt gjennemlst. Hvor jeg dog lnges efter at hre Deres Dom. Da jeg udbad mig fem Exemplarer af Deres Oversttelse, svarede De mig, jeg kunde gjerne faae et Par Stykker til. Nu, jeg takker derfor. De indseer nok at jeg vil forre de fleste af disse bort i Tydskland til Bekjendtere. De kunde nu bevise mig en stor Tjeneste ved i stedet for at sende mig til Kjbenhavn alle Exemplarerne, at bede Deres Boghandler i sin Bogpakke at besrge mig de enkelte Stykker til de jeg have bestemt disse til. Nemlig Digteren

Chamisso i Berlin

Castelli i Wien

Tieck i Dresden og

H. Heine i Paris.

Vil De i Exemplaret til hver af disse lgge det aabne, lille Epistel, jeg nu har ladet flge med, saa at hver af disse gode Digtere finde i Bogen lst liggende, mit skrevne Epistel. Det besrger De mig jo sikkert? See det var fire tydske Exemplarer. Det samlede beder jeg Dem sende Dr. Tpfer i Hamburg, og kundej eg saa selv faae - ja er det nu ubeskedent? - kunde jeg saa selv faae 3 tydske Exemplarer hjem til Kjbenhavn, det vilde jeg nu saa inderlig gjerne have; da skal jeg ret vre Dem taknemlig. Gid jeg nu ret maa have glde af den! Hre at den gjr Lykke, intet kan vre mere opmuntrende, mere luttrende for min Sjl og Aand, i det Capitel ligner jeg meget min Antonio.

De kan ikke troe, hvor jeg lnges efter at see Deres oversttelse. Til Paaskemessen kommer den jo vel?

Tiden nder mig i Dag til at afbryde af ganske Hjerte Deres hengivne.

H. C. Andersen.

Vil De ikke nok see om mine tydske Breve ere galt skrevne og da rette det vrste!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus