Dato: 12. december 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Theodor Schorn
Sprog: dansk.

Til Peter Theodor Schorn

Kjbenh: den 12 Dec 1837

Histrede!

De fik "paa et Par Dage" den tydske Oversttelse af Improvisatoren, nu er det er Par Uger siden, De vil altsaa ikke tage mig det ilde op at jeg beder Dem om at sende mig Bogen, som rimeligviis ligger glemt paa Deres Reol.

Det interesserer mig naturligvis at vide hvorledes det gaaer med Deres Oversttelse af "Kun en Spillemand", hver Dag har jeg ventet at hre lidet fra Dem. Dersom det ikke stod trykt i Bogen at en Oversttelse var i Arbeide, da vilde vist Een eller Anden vre vre ifrd med den, nu skeer det ikke, og jeg er derfor srdeles begjrlig efter at hre om Deres Virksomhed, skriv mig til derom i et lille Epistel, med den tydske Bog.

Har De hrt, den for mig behagelige Efterretning at i Begyndelsen [af] 1838 vil i Paris udkomme en fransk Oversttelse af Improvisatoren.

Lev vel!

venskabeligst

H. C. Andersen

ST

Hr. Schorn

i Kjbenhavn afleveres i den reitselske Boglade

Tekst fra: H.C. Andersens Hus