Dato: 12. maj 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjb. 12 Maj 1839.

Histrede!

I gaar kom jeg fra Fyen og fik deres rede Brev, imorgen reiser jeg igjen, nemlig ud til Nys, hvor Thorvaldsen opholder sig; det er mig umueligt i den korte Tid jeg har at skrive Dem et ordentligt Epistel, men da Baron Wrangel i dette ieblik just er hos mig kan jeg ikke lade Leiligheden gaae uden at takke Dem for deres venlige Sindelag imod mig og forsikkre at de sikkert i denne Maaned skal erholde nogle smaa Digte til Hertha.

Venskabeligst

i strste hast

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm