Dato: 12. oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 Oct. 1839.

Kjre Hr. Magister.

Da min Ven Grev Barck i disse Dage er her i Staden og i Morgen gaaer til Grannarne, sender jeg et Epistel med til Dem, det bringer Dem det belovede Digt, til Hertha, samt hvad Nyheder jeg ellers kan fortlle Dem, De maa gjerne plukke disse og udge paa egen Haand, benytte dem, som Deres egne. Til Dronningens Geburtsdag er bestemt en Opera Concerten ved Hoffet og en ganske nye Ballet: Festen i Albano, der komponeres af Bournonville, vor talentfulde Theatermaler Christensen, der nylig er vendt tilbage fra Italien, maler en Decoration som forestiller Roms Campagne; jeg er meget begjrlig efter at see denne, thi De erindrer at jeg selv med Ord har malet den i Improvisatoren. Min Vaudeville Den Usynlige paa Sprog spilles imorgen for fjerde Gang, den har gjort Lykke; Mulatten kommer ei frem fr efter Geburtsdagen. Overskou har givet os et Lystspil En Bryllupsdags Fataliteter, der har mange gode Trk og spilles ganske udmrket. Fru Heiberg fremtraadte frste Gang i dette Stykke og blev modtaget med Jubel.

I disse Dage udkommer et nyt Hfte af mine Eventyr for Brn. Fru Heiberg, som var een af de frste der gldede sig over denne Digter-Art, og gav mig Tak og Erkjendelse, da Mngden saae ned paa den, har jeg dediceret disse ned flgende Ord:

Man hrte sige: der er ingen Feer,

At Eventyret kun var Feens Rige

Du kom - og hvert et Hjerte troer og seer

At der er Feer i det Virkelige!

I Portefeuillen for i Dag hvor De finder en Kritik over den Usynlige vil De ogsaa see af mig et lille Impromtu, til Christian Winthers Portrt, De ved, at denne Digters bedste Arbeide er hans Trsnit:

I Marmor smuldrer mangt et Navn herneden,

Trsnit, det skal staae for Evigheden.

Hertz nye Novelle, er blevet oplagt paa ny, dog er det sikkert det politiske og polemiske i denne Bog, som skaffer den saa mange Lsere, et andet Arbejde, med en stor poetisk Duft og Skjnhed er ogsaa udkommet men lses mindre, det er Digteren Hauchs Roman: En polsk Familie. Hertz bekjendte Tragedie, Svend Dyrings Huus et blevet oversat paa Tydsk, dog frygter jeg at den danske duft fra Kjmpeviserne ikke vil kunde gjengives og den vil nppe kunde blive erkjendt ude, som den fortjener. Thorvaldsen reiser imorgen - ikke til Italien, men ud til Baron Stampe paa Nys, hvor han endnu vil fuldende et Basrelieffs: jeg kan fortlle Dem en Anecdote der er vis, forleden Dag var Thorvaldsen i Selskab hvor der blev talt om et nyt Skib der skal lbe af Stabelen og fre Thorvaldsens Navn, og da man samme ieblik anmodede Digteren H. C. Andersen om at udbringe Kunstnerens Skaal, sagde A.: Da vi nu taler om at seile, tillader De da jeg udbringer en Skaal paa at De ikke seiler de frste to Maaneder, da har Sen lovet os at lgge sig imellem saa vi beholde Dem Vinteren over! Thorvaldsen gav da et bejaende Svar, at han selv troede det vilde blive Tilfldet.

Oehlenschlger omarbeider i denne Tid for Theatret sit dramatiske Digt Fiskeren og hans Datter, paa samme Maade, som tidligere Aladdin er bleven det. - Sangerinden Mad. Bishop vedbliver at vre Folkets Yndling paa Scenen, hun vil nu vre her Vinteren over og give musikalske Soires, 3 Conserter koster 10 Riksdaler Rigsgjld (5 danske).

Glem ikke at sende mig Correkturen paa Jeg er en Scandinav! og skriv mig en Gang et lille Epistel til, det vil glde meget Deres

hengivne

H.C.Andersen.

P.S. Det lille medflgende Digt Aarets Brn, faaer Plads ved de to Andre i Hertha. Jeg troer, da det er en Nytaarsgave vil Aarets Brn bedst passe, jeg har sgt at skrive det i den naive Tone, som lignende, men med Billeder findes i, naar man lser de tydske Volksbcher: vil De antyde det?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost