Dato: 18. april 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Paris 18. April 1843.

Kjre Fru Balling.

De maa dog ogsaa fra Paris vide hvorledes jeg har det, mit Brev til Dem fra Brssel har De vel faaet. Aldrig havde jeg drmt om at blive saa vel modtaget i Paris, som Tilfldet er! Fra den ene Soire drager jeg i den anden og seer nsten daglig een eller anden af Pariss bermte Personer; Wictor Hugo har viist mig flere smaa Opmrksomheder og Alexander Dumas, Forfatter til Kean og Gabrielle de Belisle, frer mig meget om. Alfred de Vigni og Marmier ere ligesaa elskvrdige. I Madam Rybaulds Soireer, (hun har skrevet den lille Fortlling der gav mig Stof til Mulatten) seer jeg de fleste Tehaterdigtere; Af andre Notabiliteter, jeg er kommet i Berrelse med, er Chopin, Thalberg, Heyne og Mad. Ancelot; hos Grevinde Pfaffis seer jeg jvnlig Balzac - dog Perlen af alt i Paris, Perlen, som kun Frankerige eier, er Rachel, jeg seer hende hver Gang hun spiller, skjndt man maa betale over en Species for Billet og dog staae nsten en Time i Rkke for at faae den! Hun har et saa ungdommeligt og interessant ansigt at hun nsten kan kaldes smuk, hun spiller ikke, som vi er vant til at see Spil, og vi er dog i den Henseende hjemme godt vant, hun spiller som Melpomene selv og ingen ddelig spiller! Hele Paris hylder hende og det er ingen Modesag, ingen Feber-Fantasie a la madam Forcone de Copenhague. Det kan ikke vre anderledes. Fr jeg saas hende spille gjorte jeg hendes personlige Bekjendtskab, Alexander Dumas frte mig op bag Couliserne til hende, vi talte sammen og jeg var misundt af alle mine Landsmnd. Jeg har senere besgt hende og hun har vret hist elskvrdig mod mig! De skulde see hende som Phdra, eller i Maria Stuart, hre hende sige: "Du er - Elisabet! - Jeg, derimod din Dronning!" og hun er Dronningen, det fler enhver der hrer hende tale! - Noget ivrigt fortrffeligt her var den italienske Opera skjndt jeg i Wien har hrt bedre; Grizi vilde i Begyndelsen ikke ret henrive mig, jeg tnkte altid paa Malibran, men hun sang Norma og jeg var beseiret. Den nyeste Opera af Donizetti: Don Pasquale har deilig Musik isr tiltaler i den en Serenade, jeg har den hjem i Musik til Dem og [og] Deres Sster, har jeg samlet og glder mig til at bringe Dem, men det er kun et Par Baggateller. Den store Opera, her staaer paa svage Fdder, V[??]raq har ikke meget Stemme, De vil paa det lille Billede her flger med see hvorledes han lber efter at tage "ut"; dernst seer han i den Grad ud som en Skrddersvend og har saa keitede Manerer, at han hos os vilde blive aldeles leet ud. Victor Hugos nyeste Tragedie gives hver tredie Aften i Theatre franais men den pibes hver Gang og er heller ikke, som dramatisk Arbeide af stor Betydning. Paa tre mindre Theatre gives Parodier paa dette Stykke, det hedder "Les Bourggraves" og skal vre en slags Tydsk Borg-Graverum". De vil paa det lse Blad her flger see Victor Hugo sidder i Skyerne og spille til en Dands af Stykkets Hovedpersoner; paa den anden Side staaer han og taler til Parterret der fyldes med Klappere han har leiet. Den unge Hr Gotschalk tager dette Brev hjem til Dem, nu staaer han hos mig og skal afsted om en Time istedet for, som han igaar sagde, at Afreisen blev ud paa Aftenen, jeg maa derfor slutte! De skulde have havdt et langt Brev! Hils Moderen og Ssteren! - Tnk, jeg har fra Kjbenhavn, under hele min Fravrelse ikke faaet et Brev, to smaa Sedle nr, den gamle Collin har skrevet ja, de danske Venner ere velsigne[de], de ligne salig Jobs!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Den 8 Mai reiser jeg fra Paris.

Tekst fra: Solveig Brunholm