Du har sgt p: +Registrant +Frederiksberg

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. december 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Berlin 27 December 1845

Kjre Fru Balling!

Mit lille Brev fra Hamborg har De vist nok faaet; i Dag sender jeg min Brevdue fra Berlin. Jeg blev hele 17 Dage i Oldenburg, hvor jeg havde det saa velsignet; jeg boede al den Tid hos en elskvridg, riig Familie, Hofraad von Eisendecher, i hvis Huus de frste Personligheder fra Byend daglig kom; i Theatret fik jeg strax fri Plads i frste Etage og hos Storhertugen selv var jeg til Koncert, saavel som til Taffel og een Aften til Thee; den gamle Frste er meget livlig og elskvrdig, han var mig srdeles naadig, ja tnk, ved Afreisen gav han mig til Erindring om sig en kostbar Ring, man vurderer den til over 200 preusiske Thaler, det er omtrent 250 i dansk; daglig var Selskaber vor jeg var indbudt, jeg havde det saaledes ret hyggeligt og velsignet. - Den 17 reiste jeg til Hanover og derfra paa Jernbane til Berlin; Det er en Fart i een Dag, fra om Morgenen Klokken 6 til om Aftenen halv 7 flyver man 49 Mile; det er en Fart! jeg tnkte paa Dem, Deres Sster og Moder, De skulde prve det - Her i Berlin har jeg alt to Gange hrt Jenny Lind i "Svngjngersken", hun er ganske magels De skulde see hende, hre hende i denne Opera paa Tirsdag den 30 trder hun op i Vestalinderne af Spontini. Jeg tnker vi to reise sammen til Weimar, hun har talt derom, hun vil blive nogle Dage der og optrde i Svngjngersken og Norma. Igaar havde jeg den re at vre til Taffels hos Kongen af Preussen, Hans Majestt sagde mig mange venlige Ord over min Roman: Kun en Spillemand, som han har lst med stor Interesse, Dronningen var ogsaa meget naadig og jeg havde Plads ved Siden af den bermte Humboldt. - Nu et nyt og Lykkeligt Leve Aar for Dem og Deres, hils Moderen, Ssteren og Frken Bremer. Fru Reutscher sender Dem Hilsen. Lev vel! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]Veldle Fru Balling fdt Nboe

Laxegaden No 220 anden Sal.

Tekst fra: Solveig Brunholm