Du har sgt p: +Registrant +Frederiksberg

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[Glorup ved Nyborg: 6 Sept. 48

Kjre Fru Balling

Jeg maa dog sige Dem lidt hvorledes jeg har det paa det gamle Glorup; i de sidste Dage have vi stor Indqvartering af de hjemdragende Svenske, ti Officerer, en Lge, en Prst, 50 Menige og 30 Spillemnd, disse give os hver Aften Musik i Haven og de lange Aleer fyldes af Omegnens Folk. See nu have vi da Vaabenstilstand, og jeg tnker paa at tage lidt over til Als og Flensborg, det vil sige, om Veiret tillader det. Jeg vil haabe at De, Deres Moder og Sster ere vel og at Theater Directionen give Dem gode Stykker paa Abonnements Aftenen. Seer De Frken Sonnes da vil De bringe hende min rbdige Hilsen. - Hsten er nu forbi, og saa uendelig riig som den ikke har vret i mange Aar, alle Lader er fulde i Fyen og store Hs med Korn reiste udenfor, og bler og Prer er her, i denne Egn, nok af; det er et meget frugtbar Aar, saa at vi kunne sende en Deel Korn ud af Landet. - Sidst i Maanden, sees vi, vil Gud.

Deres meget hengivne

Fra Bang hos Hambro havde jeg Brev; han og Familie ere vel!

[Udskrift] Til Fru Balling.

Laxegaden; frste Dr til Hiere fra Boldhuusgaden, anden Sal i Kjbenhavn

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm