Dato: 18. maj 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Fredrika Bremer
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 18 Mai 1853.

Kjre Frken Bremer!

Det er mange Tider siden De gldede mig med et Brev! Deres mange Kjbenhavnske Venner sprge mig saa tidt om Dem, og alle lnges vi efter dog at hre hvad De vil mlde os om Amerika. Ved Nytaarstid sendte jeg en lille Bouquet "Historier" til Dem, mellem disse var een: under Piletret, som jeg troer maa tiltale Dem De har dog faaet den lille Bog? Ingemann har i Vinter skjnket os en stor Nutids Roman, det er issr De to frste dele af den, som tiltale mig, kjender De Bogen? Han og hans Hustrue vare i disse Dage her i Byen for at besge "Udstillingen af Malerier", et Billed der, opfylder os Alle ved sin Poesi, ved sin Sandhed, det er en Bondestue paa Amager, hvor den gamle Faerfaer, fornier sig over at see sin lille Snnesn i Sndagsstadsen. Det er ret et Billed for Dem. - Exner har malet det.

Men jeg glemmer at prsentere Dem den rede Overbringer af dette lille Brev, det er den dygtige Lystspil Digter Bgh, hvis Navn er Dem bekjendt, hans Viser og Sange have en Friskhed og Livlighed at de strax blive folkelige. Han besger frste Gang Stockholm, jeg veed De venlig modtager min Landsmand, og jeg opnaaer derved tillige, i det mindste ved hans Hjemkomst at hre noget om Dem. Fra Fru Jerichau og Fru rsted mange Hilsner. Mathilde rsted er disse Dage reist til London i Besg! og nu de hjertligste Hilsener til Dem og Deres.

Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm