Dato: 24. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr 24 Mai 1858

Kjre Fru Balling!

Tiden paa Landet, skrider saa jvnt og eensartet hen, der er ikke Meget at meddele derom i et Brev, og dog skal De have et; kunde jeg lgge Synet af den grnne Skov indeni, det aabne Hav og al den sang af Kukkeren og Nattergalen, som jeg her i rigt Maal har, ja saa indeholdt Brevet dog Noget, nu bliver det kun hjertelige Hilsener der giver det sin Fylde. Jeg kom til Sor frst, som De veed, blev der to Dage hos Ingemanns og drog saa over Slagelse her til Basns. Det aabne Blt, forstrker Reiselysten, jeg lnges ret efter at komme til Bjerglandet. Ved Trkningen sidst i Klasselotteriet fik jeg begge mine Nummer ud og - vandt dog slet Intet, fik kun et fri Lod! Det var meget drillende af Fru Fortuna, saa nr og dog skudt forbi. - Jeg er nysgjerrig efter at hre den yngste Wiehe; saaledes som Berlings Tidende taler er jeg bange for at det ikke er den Stemme man har omtalt for mig. Deres Moder, vil jeg haabe, er frisk og vel, De og Deres Sster hre jo til de strke saa jeg tr troe at de begge have det godt. Her ude ved Stranden er endnu koldt, Blsten strk og skarp, dog Veiret upaaklageligt. De bedste nsker og Hilsener for dem Allesammen!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter