Du har sgt p: +Registrant +Frederiksberg

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[der er store huller i papiret]

Flensborg 31 Mai 1860

Kjre Fru Balling

De og Deres Sster maa dog have et Par Ord fra mig fr jeg flyver ind i Udlandet, dette Brev begynder jeg i Flensborg, hvor jeg kom igaar og slutter det i Rendsborg fr jeg gaaer videre. Jeg kom da i Lverdags den 25de til Etatsraad Thiele havde jeg med i V[ognen] hvor jeg sad, til Roeskilde og Biskop M[arten] sen fulgte lige til Ringsted, saa [ ] Reisen gik i livlig Samtale, [ ] Veiret var og ret fleligt bl[ste] det i Sor, hvor det var isblsen[de] Pintsedag; den 28 havde Ingemann [Fd] selsdag; den var jo stille imod ifjor da den havde et folkeligt Prg ved Bogen han fik. Igaar Morges forlod jeg Sor, og tog fra Korser med Dampskibet Diana her til Flensborg hvor Auditeur rsted, en Sn af H. C. rsted tog imod mig og alt havde bestilt Vrelse i Hotellet, saa at jeg fik det bedste./

Idag er Veiret mere mildt, Solen skinner, men min Hoste er jeg ikke qvit, de kolde Dage have sat mig igjen lidt tilbage, jeg fler mig trt, men det er kun smaa Reiser, af 10 til 15 Miil paa Jernbanen, jeg agter at gjre hele Veien til jeg fler mig strk nok, saa det gaaer nok. Jeg er ret begjrlig efter at vide hvorledes De og Deres Sster have det. Jeg forstaaer saa godt den Eensomhed De vist fler ved [ ]den Tredie i Hjemmet, Moderen, Gjen [ ]fra de unge Dage, er lftet fra [ ]jeg husker hende saa levende, saa [ ]Deeltagende. Brev fra Dem vil jeg [ikke] sikkert kunde modtage fr i Mnchen, [da]jeg bliver for kort hvert Sted, men [ ]er jeg omtrent midt i Maaneden [og] bliver der til Juni ender, vil de derfor glde mig med en lille Skrivelse da send den til Mnchen post restante, skulde jeg vre borte derfra naar Brevet indtraf vil Postvsenet der, vide hvor Brevet gaaer videre. Skoven er nu i sin deilige Friskhed, det var den ved Sor det er den rundt om Flensborg Fjord, og alt som jeg flyver mere sydpaa kommer den varme Sommer.

Rendsborg 1te Juni.

Ja i Dag har jeg Sommerveir! i morges foer jeg i klart Solskin, her til den gamle Fstning, som nu er blevet en venlig aaben By, kun mod Syd lfte sig endnu Voldene, men Kornet groer, som et Fredens Tegn, nede i Voldgraven, gid at det i mange Aldere maa saaledes trives! I Freden boer Velsignelse. Jeg er hyggeligt i[nd]qvarteret, har to nysselige Stuer hos Kapitain Lnborg, der er gift med Thieles Datter. Stedet ligger inde i Byen men de have deres Trer, Blomster og Grnt tt ved Byen i et lille Anlg de have til Leie. Jeg tnker at blive her til Mandag morgen, saa reiser jeg over Altona lige til Celle, hvor jeg vil besge Dronning Mathildes Grav, der var et Sted der vilde have interesseret Deres kjre Moder at see, dog nu seer hun rigere Steder! Hils Deres Sster, ligesom jeg beder Dem ogsaa at bringe min venlige rbdige hilsen til Frken Gram, og hvem Andre der venligt erindrer sig mig. Gid at De og Deres Sster kunde flyve lidt ud paa Landet, de tnker dog vel derpaa, de trnger ogsaa til den varme milde Luft. Og nu lev hjerteligt vel! Gid at jeg maa hre fra Dem at De, efter Omstndighederne er ved Humeur og have Helbred.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm