Dato: 24. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Bloch
Sprog: dansk.

Basns 24 Mai 1870

Kjre Ven!

I Tankerne er jeg hos Dig hvor Du staaer og skaber Liv paa Lrredet, enten et fromt Billed for Kirken eller et lystigt Moment af Hverdagslivet. Maaskee lader Du i dette ieblik Munken ryste Fjedrene af sig!

Det vil glde Madammen jeg fortalte Dig om, hun som paa Udstillingen stod foran din mesterlige Hnseplukker og fandt det var et flt Billed: "hvor han seer ud med Fjer, nei det er dog grsselig og see alle de stakkels bldende Dyr!" - Gid jeg havde din stadige friske Virksomhed; Digtningerne springer nok frem for mig, men ikke i den Fylde som i Ungdoms Tid. I Lverdags forlod jeg Kjbenhavn og var fr Klokken 12 paa Formiddagen i mine gamle Stuer paa Basns; Frugttrerne blomstre, det er som laae der Snee paa Pretrerne og Rosenblade, der hvor blerne komme. Skoven er endnu lysegrn og Sen blaagraa. Jeg hrte igaar Kukkeren og spurgte den strax, efter gammel Tro, "hvor lnge skal jeg leve? Hvor mange Aar" og den kukkede kun to Gange, det var vel kort, syntes jeg og bad den vre saa god at kukke om igjen og da kukkede den hele 12 Gange, det lader sig da hre!

Et Par Dage fr jeg forlod Byen mdte jeg din Broder William han hilsede mig saa fremmet, saa med et saa ubehageligt koldt Ansigt paa mig at jeg blev aldeles forundret. Jeg holder af ham og hans Digtninger, hvad kan der da vre i Veien? Ungdom er Solskin; han er ung og saa maa Ansigtet skinne naar en gammel, endnu frisk grn Green seer mod Solskinnet. Hils ham! Jeg vil haabe at han ikke har Hjertesorg. Din elskvrdige Frue og Eders "Ung-Poul" vil Du venligt hilse fra mig! - Jeg bliver et Par Uger paa Basns, hvorhen, som Du ved, Breve sendes over Skjlskjr; senere er jeg indbudt flere Steder, saaledes til Holsteinborg, Espe, Glorup, Frijsenborg og Holbk, men kommer vel ikke alle Steder i Sommer, jeg vil gjerne tilbringe Julimaaned paa Rolighed hos Melchiors om De ere her til den Tid, for ieblikket ere De vistnok paa Veien til Ems, thi allerede i forrige [Uge] vare de med Dampskib fra Algier naaede Marseille. Jeg lser i disse Dage Evalds Svenskerne paa Kronborg"; den interesserer mig ved sin historieske Farvning og synlig tro Tegning af Tidsalderen. Hils dine Forldre, Brdre og vore flles Venner. Gud bevare i Dig Sundhed og Humeur, selv vil Du bevare det trofaste Sindelag for din hengivne, hjertelige

H. C. Andersen

Til

Hr Carl Bloch!

Tekst fra: Solveig Brunholm