Dato: 11. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.
Christiania den 11 Aug. 1871.

Kjre, fortrffelige Ven og Digter!

Tak for Brev, og Tak for Indbydelsen! Bring Deres venligt sindede Vrt min varme Tak; men jeg vil nppe ved dette Besg i Norge kunne modtage den, idet jeg allerede har lagt andre Planer og fler, at jeg dog bliver lidt for trt ved disse strre Udflugter. Men, vil Gud, jeg lever, kommer jeg et andet Aar op i det deilige, store Land, hvor jeg allerede har mdt saa stor Venlighed og Opmrksomhed. En deilig Tour gjorde jeg iforgaars med Bjrnson og hans Frue. Frst op til Sandvigen, hvor vi hos Deres Ven Hr. Brodtkorb og Frue nde Frokost og vare en kort Tid i hans smukke Hjem; vi kjrte derpaa igjennem Gran- og Birkeskove paa Hiden ved Tyrifjord og naaede mod Aften Hnefos. Igaar gik vi derfra med Jernbanen til Drammen, en af de smukkeste Veie, man kan nske sig, tog derpaa med Dampskib fra Drammen til Christiania, saa at jeg nu kjender den storartede Indseiling. Iaftes kom jeg da endeligt til Hvile; jeg havde vret oppe Klokken tre om Morgenen og er i dag saare trt. Imorgen er jeg igjen til Middag hos de nye Venner i Sandvigen, og jeg fler, at jeg maa opgive den lngere Tour op til Dem, Kjre Ven! Jeg lgger mit Portraitbilled her i Brevet som Hilsen til Hr. Norum, at han kan kjende mig, naar jeg en kommende Sommer, eller, om det stiller sig saa, at mit Ophold i Norge denne Gang forlnges ud over den bestemte Tid, en smuk Dag banker paa hans Dr. Paa Tirsdag tnker jeg at reise til Mjsen; Bjrnson flger mig. Han og hans Frue have viist og vise mig en Deeltagelse, en Omhu, som rrer mig. Alle Mennesker ere saa gode mod mig heroppe, og hver Dag sendes der mig deilige Blomster. Deres Frue og lille Datter, samt hele Familien, hvor De er, sender jeg min hjertelige, taknemmelige Hilsen.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Frederiksberg Biblioteks H. C. Andersen Registrant