H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Andreas Munch 11. august 1871

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Registrant +Frederiksberg

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 11. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.
Christiania den 11 Aug. 1871.

Kjære, fortræffelige Ven og Digter!

Tak for Brev, og Tak for Indbydelsen! Bring Deres venligt sindede Vært min varme Tak; men jeg vil næppe ved dette Besøg i Norge kunne modtage den, idet jeg allerede har lagt andre Planer og føler, at jeg dog bliver lidt for træt ved disse større Udflugter. Men, vil Gud, jeg lever, kommer jeg et andet Aar op i det deilige, store Land, hvor jeg allerede har mødt saa stor Venlighed og Opmærksomhed. En deilig Tour gjorde jeg iforgaars med Bjørnson og hans Frue. Først op til Sandvigen, hvor vi hos Deres Ven Hr. Brodtkorb og Frue nøde Frokost og vare en kort Tid i hans smukke Hjem; vi kjørte derpaa igjennem Gran- og Birkeskove paa Høiden ved Tyrifjord og naaede mod Aften Hønefos. Igaar gik vi derfra med Jernbanen til Drammen, en af de smukkeste Veie, man kan ønske sig, tog derpaa med Dampskib fra Drammen til Christiania, saa at jeg nu kjender den storartede Indseiling. Iaftes kom jeg da endeligt til Hvile; jeg havde været oppe Klokken tre om Morgenen og er i dag saare træt. Imorgen er jeg igjen til Middag hos de nye Venner i Sandvigen, og jeg føler, at jeg maa opgive den længere Tour op til Dem, Kjære Ven! Jeg lægger mit Portraitbilled her i Brevet som Hilsen til Hr. Norum, at han kan kjende mig, naar jeg en kommende Sommer, eller, om det stiller sig saa, at mit Ophold i Norge denne Gang forlænges ud over den bestemte Tid, en smuk Dag banker paa hans Dør. Paa Tirsdag tænker jeg at reise til Mjøsen; Bjørnson følger mig. Han og hans Frue have viist og vise mig en Deeltagelse, en Omhu, som rører mig. Alle Mennesker ere saa gode mod mig heroppe, og hver Dag sendes der mig deilige Blomster. Deres Frue og lille Datter, samt hele Familien, hvor De er, sender jeg min hjertelige, taknemmelige Hilsen.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Frederiksberg Biblioteks H. C. Andersen Registrant