Brev fra Det kgl. Křbenhavnske Skydeselskab og danske broderskab.

Indbydelse til Candidat Philosophia Andersen til at deltage i et Diné i Anledning af Konges Fřdselsdag den 7. Februar.

8 Underskrifter

Tekst fra: Ejnar Askgaard