Dato: 2. marts 1863
Fra: Sofus Holten   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[dagbog 5.3: Sendt Brev til Holten i London

dagbog 7.3.1863: Brev fra Holten i London om en Vise til Prinds Christians Skaal ved den Fest de Danske gjre i Anledning af Alexandras Formling. jeg blev rgerlig.] svarbrev Brev

London 2. Marts 1863

Kjre Hans Andersen

Skjnt personlig fremmed for Dem om mit Familienavn end kan vre Dem bekjendt, trder? jeg denne Vei til at begynde disse Linier til Dem, der har fortalt min Generation de mange smukke Eventyr i min Barndommens Tid? og har i samme Aar som jeg har givet aandelig Fde, en berettiget og mere passende end nogen formel Begyndelse ogsaa fordi det er til de Danskes kjre Digter, der her som hjemme er kjendt og elsket af sine Landsmnd, jeg har at henvende om ?entning, en Bn.

De Danske som have be-/??[ulseligt]

hed Prindsesse Alexandras Formling ved ? Tid i St. Jamess Hall Regent Street, Her i London

nu tilfldig ... at De nu er saa Commitee ? Dansker? ... paa denne Committeens Vegne at bede Dem glde os med Deres Nrvrelse ved denne Leilighed.

Hvis De ikke anseer det paatrngende vil jeg tilfie at jeg vil ansee det som en stor re om De vil tage Deres Ophold hos mig, i en Ungkarleleilighed

Det skulde glde mig og jeg haaber, at modtage Deres antegnede? Svarbrev da paa min officielle og private Indbydelse og jeg forbliver ogsaa nu som ????

Deres hengivne

Sophus Holten

Se brev til Edvard Collin Brev: "Fra vore Landsmnd i London har jeg faaet Indbydelse at komme jeg kommer naturligviis ikke, uagtet der er Een som tilbyder mig sit Huus ."

Tekst fra: Solveig Brunholm