H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Sofus Holten til H.C. Andersen 2. marts 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 2. marts 1863
Fra: Sofus Holten   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[dagbog 5.3: Sendt Brev til Holten i London

dagbog 7.3.1863: Brev fra Holten i London om en Vise til Prinds Christians Skaal ved den Fest de Danske gjøre i Anledning af Alexandras Formæling. jeg blev ærgerlig.] svarbrev Brev

London 2. Marts 1863

Kjære Hans Andersen

Skjønt personlig fremmed for Dem om mit Familienavn end kan være Dem bekjendt, træder? jeg denne Vei til at begynde disse Linier til Dem, der har fortalt min Generation de mange smukke Eventyr i min Barndommens Tid? og har i samme Aar som jeg har givet aandelig Føde, en berettiget og mere passende end nogen formel Begyndelse ogsaa fordi det er til de Danskes kjære Digter, der her som hjemme er kjendt og elsket af sine Landsmænd, jeg har at henvende om ?entning, en Bøn.

De Danske som have be-/??[ulæseligt]

hed Prindsesse Alexandras Formæling ved ? Tid i St. James’s Hall Regent Street, Her i London

nu tilfældig ... at De nu er saa Commitee ? Dansker? ... paa denne Committeens Vegne at bede Dem glæde os med Deres Nærværelse ved denne Leilighed.

Hvis De ikke anseer det paatrængende vil jeg tilføie at jeg vil ansee det som en stor Ære om De vil tage Deres Ophold hos mig, i en Ungkarleleilighed

Det skulde glæde mig og jeg haaber, at modtage Deres antegnede? Svarbrev da paa min officielle og private Indbydelse og jeg forbliver ogsaa nu som ????

Deres hengivne

Sophus Holten

Se brev til Edvard Collin Brev: "Fra vore Landsmænd i London har jeg faaet Indbydelse at komme … jeg kommer naturligviis ikke, uagtet der er Een som tilbyder mig sit Huus …."

Tekst fra: Solveig Brunholm