Dato: 12. september 1845
Fra: U. Jerndorff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Histrede Ven!

Omendskjnt jeg har havt lang Tid nok til Udfrelsen af vedlagte Tegning og den alerede har lagt et Fjerdingaar frdig til Afsendelse. Ja, kommer denne mig dog ved et Tilflde noget pludselig paa, og jeg seer mig ndsaget til i meget faa Ord at bede Dem tilgive at jeg har vret saa seen til at opfylde mit Lfte; Mangel paa god Villie har ikke vret Skylden om jeg end ellers ikke tr sige mig fri for at jo en Smule Dovenskab har sin Deel med deri. Det er en saa almindelig menneskelig Svaghed at den vil tilstedes Absolution.

Om De ikke fornylig har hrt fra Fru Eisendecher, vil det formodentlig snart skee, hun talte idetmindste strkt om det sidst da jeg saa hende og det er temmelig / lnge siden. I Begyndelsen af forrige Maaned reiste hun med sin Gemal til Helgoland hvorfra de vil nu vende tilbage, men da hun ufortvet maatte afsted igjen til Venedig (hvor Hertugen er reist hen for at trffe sammen med Dronnignen af Grkenland) er Fruen formodentlig bleven i Bremen saalnge med Brnene. Saasnart de kommer tilbage skal jeg ikke forsmme at bringe Dem i Erindring. Efter Deres Skrivelse til Fru Eisendecher i detet Foraar formoder jeg at De for ieblikket er i Holsteen til Hertugen af Augustenborgs Slvbryllup og da jeg desuden ikke kjender Deres Adresse, betroer jeg dette til min Ftter Just Holm, som De jo kjender fra Paris og som vel vil sende Dem det tilligemed Tegningen saasnart Deres Ankomst til Kjbenhavn rygtes. Med Tegningen maa jeg bede Dem / at tage til takke som den er; for Gjenstandenes Skyld vil De vel unde den en Plads i Deres Samling af Erindringer og det vil da vre mig kjrt om De ved Siden af Deres andre oldenburgske Venner ogsaa vil mindes Deres Dem hengivne Landsmand.

U. Jerndorff.


Oldenburg d. 12 September 1845

Tekst fra: H.C. Andersens Hus